PRC Wire

25/07/2017 - 6:00
Warszawa

Technologiczna diagnostyka w medycynie spersonalizowanej

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Każdego dnia jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej. Internet zmienia wszystkie zakamarki naszego życia. Zmienia się medycyna i zmienia się pacjent.

Pacjent nowej generacji, dzięki nowym technologiom, potrafi sam zająć się swoją chorobą, zna sposoby leczenia i potrafi podejmować świadome wybory, co do jego przebiegu. Odpowiedzialnie i aktywnie zarządza swoim zdrowiem, nie ogranicza się do narzuconego systemu opieki i jest ekspertem w temacie swojej choroby, dzięki czemu ma niezbędną wiedzę do weryfikacji źródeł informacji. Angażuje się w swoje leczenie i profilaktykę na równi z personelem medycznym. Takie możliwości daje mu obecnie nowoczesna medycyna wspierana przez najnowsze rozwiązania technologiczne.

Za granicą spersonalizowana diagnostyka funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat. Przykładem wykorzystania nowoczesnej technologii w służbie medycynie jest smartfon z systemem Android o nazwie LIFEWATCH, który udziela informacji i pacjentowi i lekarzowi w okresie między badaniami kontrolnymi. Trzymając palec na czujnikach w telefonie, pacjent może uzyskać odczyt elektrokardiogramu lub informację o poziomie stresu, częstotliwości akcji serca, tkance tłuszczowej i temperaturze. Diabetykom telefon pomoga monitorować poziom cukru we krwi. Wszystkie informacje są automatycznie zapisywane w chmurze i przekazywane do gabinetu lekarskiego.

W Polsce spersonalizowane innowacje medyczne oparte na technologiach mobilnych stają się również popularne, ale znacznie wolniej. Przyczyn jest wiele, najczęściej barierę stanowi cena. Jednak pacjenci oraz ich rodziny chętnie korzystają z takich udogodnień.

Doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnej technologii w diagnostyce jest Firma Medicalgorithmics, producent systemu do diagnostyki arytmii na świecie – PocketECG . System ten pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii oraz monitoring pracy serca. Generuje w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego i przesyła na bieżąco do specjalisty. Dzięki technologii transferu i kompresji sygnału EKG, PocketECG realizuje potrzeby diagnostyczne elektrofizjologów i specjalistów zajmujących się diagnostyką zaburzeń rytmu oraz międzynarodowe potrzeby badawcze.

To na szczęście nie jedyne tak zaawansowane rozwiązanie stosowane w diagnostyce medycznej. W ślad za potrzebą ruszyły bowiem polskie startupy. Tak narodziło się pięć najnowszych rozwiązań, które dzięki zaawansowanej technologii komunikacyjnej pozwalają na szybką, precyzyjną i tańszą diagnostykę chorób*:

o Infermedica – tworzy symptom checker (http://www.doktor-medi.pl)

o Harimata – wspomaga wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju i zachowania u dzieci

o StethoMe – mobilny stetoskop

o Zdrowegeny.pl – grupowe genotypowania

o Cancer Center – konsultowania obrazów diagnostycznych oraz stawiania diagnozy wstępnej

To tylko niektóre z bogatego wachlarza możliwości polskich firm. Część rozwiązań wciąż czeka faza badań i wdrożenie na rynek. Widać jednak, że polskie innowacje depczą po piętach międzynarodowym koncernom.

Diagnostyka i terapia odbywają się coraz częściej przy użyciu innowacyjnych rozwiązań opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne. Metody te pozwalają na nieinwazyjne, bezpieczne gromadzenie i wymianę na odległość informacji o stanie zdrowia pomiędzy systemem opieki zdrowotnej, a konkretnym pacjentem.

Na odległość możliwa jest już nie tylko profilaktyka, ale co najważniejsze z punktu widzenia pacjenta: opieka oraz monitoring stanu zdrowia przy pomocy urządzeń, czujników i akcesoriów, rejestracja i analiza sygnałów biologicznych o istotnym znaczeniu dla zdrowia.

Szeroko zastosowane innowacje pomagają obniżyć koszty opieki zdrowotnej oraz poprawiają jakość i skuteczność udzielanych świadczeń, skracając jednocześnie dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowo, a może przede wszystkim, zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne osobom starszym czy niepełnosprawnym, z przewlekłymi chorobami lub inwalidztwem, dzięki wygodzie i prostocie w ich użyciu.

*Żródło:

https://www.gdziepolek.pl/blog/najlepsze-polskie-startupy-medyczne-wedlug-gdziepolek

 

Kontakt:

Źródło:

PRConnect

Website:

https://www.prconnect.pl/

Kontakt:

Joanna Maciejewska

Telefon:

+48 22 250 01 05

Email:

j.maciejewska@prconnect.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor