PRC Wire

25/01/2018 - 7:30
POLSKA

Przyznano Nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji 2018”

29 stycznia zostaną uroczyście nagrodzeni laureaci pierwszej edycji Nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji / Internationalization Stars . Misją Nagrody jest promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Polskie szkolnictwo wyższe chlubi się szybkim wzrostem liczby studentów obcokrajowców, jest już ich ok. 70 tysięcy (w 2010 roku było 17 tysięcy). Taki wzrost był możliwy dzięki zaangażowaniu i wysiłkom pracowników szkół wyższych wszystkich szczebli. Nagroda „Gwiazdy Internacjonalizacji” będzie upowszechniać ich doświadczenia i promować „dobre praktyki” w tym zakresie.

Swoim honorowym patronatem Nagrodę objęli: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jan Szmidt . Kandydatów zgłaszały władze szkół wyższych, organizacje studenckie oraz pracownicy uczelni i studenci.

Laureatami Nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji 2018″ w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii „Gwiazda Badań – Research Star nagrodę otrzymał dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kategorii „Gwiazda Zarządzania – Management Star ” – nagrodę otrzymała dr Magdalena Popowska z Politechniki Gdańskiej.

W kategorii „Gwiazda Kształcenia – Teaching Star ” – nagrodę otrzymała dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

W kategorii „Gwiazda Marketingu – Marketing Star ” – nagrodę otrzymała Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W kategorii „Wschodząca Gwiazda – Rising Star ” – nagrodę otrzymała Emilia Wojtczak z Politechniki Poznańskiej

Nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia „Wybitna Gwiazda – Distinguished Star „, otrzymał prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej.

Prof. Krysiński, były czterokrotny rektor Politechniki Łódzkiej (wybierany w latach: 1990-1996 i 2002-2008), były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, nagrodzony został w szczególności za utworzenie unikalnego Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, działającego od 1992 roku i prowadzącego kształcenie na 8 kierunkach studiów w języku angielskim i francuskim.

Sylwetki i osiągnięcia laureatów znajdują się na stronie: http://www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

Kapituła Nagrody obradowała w składzie: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP , Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK „Horyzont 2020”, Liliana Lato, przewodnicząca IROs Forum, Agata Lech, prezydent Erasmus Student Network, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej, Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Organizacją Sekretariatu nagrody zajęła się Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – prowadząca wspólnie z KRASP wieloletni program międzynarodowej promocji polskich uczelni „Study in Poland”.

Gala pierwszej edycji nagrody odbędzie się 29 stycznia w Gliwicach, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018″. Strona konferencji: http://www.studyinpoland.pl/konferencja2018/

Laureaci otrzymają specjalne statuetki i dyplomy. British Council i FRSE ufundowały także dla nich wyjazdy na kluczowe międzynarodowe konferencje nt. umiędzynarodowienia: Going Global 2018 (Kuala Lumpur) i NAFSA 2018 (Filadelfia).

Kontakt:

Źródło:

Perspektywy

Website:

http://www.perspektywy.pl/portal/

Kontakt:

Anna Wdowińska

Telefon:

+48 609 999 514

Email:

a.wdowinska@perspektywy.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor