PRC Wire

06/06/2017 - 10:54
Warszawa

Seminarium o nowoczesnych aplikacjach: m.in. Uber, JobSquare

Pracodawcy RP, w ramach projektu „GPS Przedsiębiorcy”, zapraszają do udziału w seminarium pt. Nowoczesne aplikacje – znaczenie i rola w rozwoju gospodarczym i społecznym”. Seminarium odbędzie się 07.06.2017 r. w godzinach 10.00-12.30 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie .

W trakcie seminarium, w gronie innowacyjnych przedsiębiorców, ekspertów zajmujących się kwestiami innowacji oraz przedstawicieli administracji publicznej, dyskutować będziemy, między innymi, na następujące tematy:

1) Jaki kształt rynku pracy w obliczu rozwoju i upowszechniania aplikacji?

2) Jakie nisze na rynku pozwalają odkryć aplikacje? Przykłady już istniejące i perspektywy.

3) Aplikacje a przełamywanie różnego rodzaju wykluczeń.

4) Aplikacje a przełamywanie szarej strefy (transakcje bezgotówkowe, centralna kasa rejestrująca).

5) Aplikacje a cyfryzacja gospodarki.

AGENDA

Otwarcie spotkania:

· Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP

Wystąpienia wprowadzające do dyskusji:

· Grzegorz Zajączkowski, Doradca w Ministerstwie Cyfryzacji

– Cyfryzacja – innowacje – rozwój gospodarczy.

· Mateusz Litewski, Dyrektor ds. Publicznych, Uber Polska

– Efekty „uberyzacji” gospodarki: zmiana tradycyjnego modelu biznesowego, przełamywanie szarej strefy, zachęta do rozwoju przedsiębiorczości.

· Marcin Fiedziukiewicz, Prezes Jobsquare

– Rozwój elastycznych form pracy oraz alternatywnych form zatrudnienia jako wyraz zmian zachodzących na rynku pracy, wywołanych rozwojem aplikacji.

· Igor Zacharjasz, Menedżer Zespołu Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi, Alior Innovation Lab

– Sektor finansowy w dobie rozwoju gig economy culture – jaka odpowiedź systemu bankowego?

· Piotr Krzyżewski, Członek Zarządu EduLab

– Procedura PCP – partnerstwo innowacyjne sektora publicznego i prywatnego w obszarze IT jako element rozwoju gospodarki innowacyjnej.

Dyskusja – Prowadzenie Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP

R.S.V.P.

Mateusz Szymczycha,

Asystent ds. Komunikacji

Pracodawcy RP

e-mail: m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

tel.: 518 87 28

 

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/9168169c-7dfb-42c0-97ee-5dbd8cdc3a0b/GPSPrzedsiebiorcyNowoczesneaplikacje.pdf

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://www.pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor