PRC Wire

07/06/2017 - 10:04
Warszawa

Najlepsze polskie uczelnie i wydziały poznamy 12 czerwca

Już 12 czerwca zostaną ogłoszone wyniki XVIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Oceniono 168 uczelni i rekordową liczbę 68 głównych kierunków studiów.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017 ze swoją rekordową liczbą 29 kryteriów i unikatową kombinacją wag i algorytmem obliczeń, jest najbardziej rozbudowanym rankingiem edukacyjnym na świecie i jednym z trzech, który posiada międzynarodowy certyfikat jakości. Jego kryteria opracowuje Kapituła, której pracom przewodniczył prof. Michał Kleiber , b. prezes Polskiej Akademii Nauk.

– Maturzysta 2017 nie szuka jakichkolwiek studiów. Chce zdobywać wiedzę i umiejętności na przyszłościowym kierunku, w uczelni, która da mu dyplom ceniony przez pracodawców. z kolei dobra uczelnia może liczyć na zainteresowanie najlepszych kandydatów – podkreśla Waldemar Siwiński , prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić .

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to w istocie cztery rankingi główne odzwierciedlające różnorodność uwarunkowań i misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni. 12 czerwca zostaną ogłoszone:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zaprezentowane także zostaną wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich oraz rankingi w grupach kryteriów;
  • Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Opublikowane też zostaną wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi regionalne (w układzie wojewódzkim);
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący publiczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera)

Wszystkie powyższe rankingi składają się z kryteriów odzwierciedlających główne obszary działalności uczelni, czyli: badania naukowe, kształcenie i nauczanie, prestiż wśród profesury i pracodawców, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.

Opublikowany zostanie także najszerszy z dotychczasowych

  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący rekordową liczbę 68 głównych kierunków i grup kierunków studiów (o 21 więcej niż przed rokiem). Ranking jest podzielony na osiem obszarów odwzorowujących klasyfikację Krajowych Ram Kwalifikacji (z modyfikacją w obszarze nauk społecznych). Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. Ranking nie uwzględnia kierunków artystycznych (choć prawdopodobnie już po raz ostatni…).

Uwaga: Zapraszamy na briefing przed ogłoszeniem wyników Rankingu, podczas którego będą Państwo mogli porozmawiać z przewodniczącym Kapituły Rankingu i rektorami najlepszych uczelni. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Szczegółowe wyniki rankingu opublikowane zostaną 12 czerwca br. na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i gazeta „Dziennik Gazeta Prawna”. Dostępne też będą (już od północy z 11 na 12 czerwca) na portalu: www.ranking.perspektywy.pl

Więcej informacji: red. Anna Wdowińska, 609 999 514, a.wdowinska@perspektywy.pl

 

Kontakt:

Źródło:

Perspektywy

Website:

http://www.perspektywy.pl/portal/

Kontakt:

Anna Wdowińska

Telefon:

+48 609 999 514

Email:

a.wdowinska@perspektywy.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor