PRC Wire

24/05/2018 - 5:15
Polska

Komunikat w sprawie RODO

Szanowni Państwo

proszę nam wybaczyć, ale to będzie kolejna informacja, którą z pewnością dostali Państwo w ostatnim czasie w związku tzw. RODO.

Firma PRConnect Sp. z o. o. posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Dane te pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł i wykorzystujemy wyłącznie w celach związanych z działalnością spółki o charakterze public relations, w tym w szczególności w związku z przekazywaniem Państwu komunikatów lub informacji prasowych.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wglądu do tych danych, żądania ich poprawienia bądź usunięcia z naszych zasobów. Zachęcamy jednak do pozostania z nami.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. PRConnect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000663586, posługująca się NIP 5272797423, posiada i jest administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e – mail, ew. nr telefonu).

2. Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych wydawców na rzecz których wykonuje Pani / Pan działalność zawodową jako dziennikarz lub strony w ramach której prowadzona jest Pani / Pana działalność w roli blogera).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez PRConnect Sp. z o.o. działalności o charakterze public relations, w tym w szczególności przesyłaniem Państwu informacji lub komunikatów prasowych oraz zaproszeń na spotkania prasowe i konferencje.

4. Pana/Pani dane są należycie chronione i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom współpracującym z PRConnect Sp. z o.o. zajmujących się hostingiem, pracami programistycznymi oraz mailingiem, co stanowi wsparcie dla prawidłowej realizacji usługi, bez prawa ich dalszego udostępniania.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. PRConnect Sp z o.o.), niezbędnym do wykonywania przez tę firmę działalności w obszarze public relations, zgodnie z należytymi standardami, przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania przez Panią/Pana działalności zawodowej dziennikarza lub blogera bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. PRConnect Sp. z o.o.) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: biuro@prconnect.pl lub telefonicznie na numer: +4822 250 0105 lub + 48 609 663 682.

Łączę wyrazy szacunku,

Lidia Sobańska,

Prezes PRConnect

 

Kontakt:

Źródło:

PRConnect

Website:

https://www.prconnect.pl/

Kontakt:

Lidia Sobańska

Telefon:

+48609663682

Email:

l.sobanska@prconnect.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor