PRC Wire

13/09/2019 - 8:14
Warszawa

30-lecie Pracodawców RP – konferencja i jubileuszowe Wektory

Międzynarodowa konferencja i gala połączona z wręczeniem Wektorów 30-lecia to wydarzenia, które odbędą się 2 października w Warszawie z okazji trzech dekad działalności Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad tegorocznym jubileuszem najstarszej i największej organizacji pracodawców w kraju objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

30. rocznica działalności organizacji zbiega się z trzydziestoleciem polskiej transformacji gospodarczej, w której Pracodawcy RP uczestniczyli od samego początku. Ten fakt był inspiracją do określenia wątku przewodniego jubileuszowej konferencji – odbędzie się ona na Zamku Królewskim w Warszawie pod hasłem „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”. W dyskusji o transformacji gospodarczej i jej przyszłości w naszej części Europy wezmą udział m.in. przedstawiciele biznesu oraz organizacji pracodawców z Polski i zagranicy.

W ramach wydarzenia przewidziano osiem paneli dyskusyjnych: „Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, powstanie niezależnych organizacji pracodawców”, „Zaczęło się w Europie Środkowo-Wschodniej – droga do sukcesu”, „Przedsiębiorcy ambasadorami gospodarki – ekspansja regionalna i europejska”, „30 lat na rynku Polski i Europy – doświadczenia i perspektywy”, „Kobiety sukcesu. Doświadczenia i wyzwania kolejnych lat”, „Innowacje i nowe technologie w pracy i w biznesie”, „SMART CITY – synergia przedsiębiorców i mieszkańców” oraz „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna”.

Zwieńczeniem jubileuszu będzie Gala 30-lecia Pracodawców RP, która odbędzie się w warszawskiej restauracji Endorfina (Pałac Zamoyskich). Podczas gali zostaną wręczone Wektory 30-lecia – nagrody te otrzymają osoby, których osiągnięcia gospodarcze lub wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości w ciągu ostatnich trzech dekad były wyjątkowo znaczące.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, przypadający na ten rok jubileusz to święto polskiej gospodarki wolnorynkowej i przedsiębiorczości oraz święto wszystkich, którym leży na sercu rozwój Polski.

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

517 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor