PRC Wire

08/08/2018 - 7:56
Warszawa

Projekty Ministerstwa Zdrowia pod czujnym okiem pracodawców

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

16/08/2018 - 5:00
Warszawa
14/08/2018 - 13:50
Warszawa
09/08/2018 - 6:10
Wrocław
Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor