PRC Wire

25/04/2017 - 12:10
Warszawa

Nastroje coraz lepsze

W kwietniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 102,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 95,9 pkt w marcu. Nieznacznemu pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 111,1 pkt w poprzednim miesiącu do 110,5 pkt w kwietniu.

W ślad za następującą od końca ubiegłego roku poprawą wskaźnika oczekiwań przedsiębiorców na przyszłość, coraz wyraźniej poprawia się również ich ocena zmiany bieżącego klimatu biznesowego panującego w Polsce. W efekcie po raz pierwszy od lipca 2016 r. subindeks oceny sytuacji bieżącej znalazł się na poziomie powyżej 100 pkt, co sygnalizuje przewagę pozytywnych tendencji. Jego zanotowany w kwietniu wzrost o 6,5 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca był drugim najwyższym w historii badania – po rekordowym wzroście o 7,8 pkt w marcu br. Wyraźnie zahamował natomiast – bardzo dynamiczny w ostatnich miesiącach – wzrost wskaźnika oceny przyszłej sytuacji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Wartości obu głównych składowych wskazują jednak na przewagę pozytywnych wskazań wśród uczestniczących w daniu podmiotów – po raz ostatni taka sytuacja miała dotąd miejsce w grudniu 2015 r.

Siłą napędową wzrostu ogólnych wskaźników nastrojów przedsiębiorców jest istotna poprawa aktualnej oraz oczekiwanej koniunktury przez firmy z branży finansowej oraz profesjonalnych usług dla biznesu, a także sektor przemysłowy. Mniej optymistycznie koniunkturę zaczęły zaś oceniać podmioty zajmujące się handlem oraz świadczeniem usług na rzecz klientów detalicznych. Ambiwalentne nastroje wciąż utrzymują się ponadto w budownictwie.

Uczestniczące w badaniu firmy nadal często podkreślają w komentarzach dołączonych do swoich odpowiedzi, iż istotnym problemem oraz czynnikiem ryzyka dla ich działalności pozostaje niestabilność rozwiązań prawnych oraz niepewność co do kierunku polityki gospodarczej oraz możliwych przyszłych zamian legislacyjnych. Wskazuje się ponadto na nadmierną liczbę wprowadzanych zmian, co potęguje panujące zamieszanie oraz poczucie niepewności. Stosunkowo mało optymistycznym wnioskiem płynącym z wyników najnowszej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców jest także to, że odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększanie nakładów inwestycyjnych, jak i podnoszenie poziomu zatrudnienia spadł do najniższego poziomu od listopada 2016 r. Rewizja w dół planów związanych z przyszłymi inwestycjami oraz tworzeniem nowych miejsc pracy mogła również być czynnikiem wpływającym na spowolnienie poprawy finalnego wskaźnika oczekiwań na kolejne półrocze.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

www.pracodawcyrp.pl

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor