PRC Wire

24/07/2018 - 7:08
Warszawa

Europejski Urząd ds. Pracy, a może kontroli?

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/europejski-urzad-ds-pracy-a-moze-kontroli

Kontakt:

Daniel Walczak

Telefon:

22 5188741

Email:

d.walczak@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor