PRC Wire

20/06/2017 - 8:41
Warszawa

Milionowy kontrakt z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski wybrał Atende S.A. jako najlepszego partnera w przetargu dotyczącym zakupu wsparcia producenta dla kluczowych urządzeń sieciowych. Wartość umowy to ponad 2,1 mln zł brutto.

NBP to najważniejsza instytucja finansowa w Polsce. Szczególnie istotne dla niej jest zachowanie ciągłości działania i bezawaryjne świadczenie usług wszystkim klientom. Wraz z rozwojem sieci, dodawaniem nowych procesów biznesowych oraz systemów i usług, konsekwencje oraz koszty ewentualnego przestoju w działaniu infrastruktury sieciowej znacznie rosną. Stąd NBP postawiło na gwarancję pełnej dostępności z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

W ogłoszonym przetargu pn. „Cisco – rozszerzony serwis producenta” za najlepszego partnera w zakresie bezpieczeństwa IT Narodowy Bank Polski wybrał Atende S.A. W ramach umowy Atende przez okres 36 miesięcy będzie świadczyć usługi serwisu SMARTnet dla wszystkich urządzeń sieciowych Cisco będących w posiadaniu klienta. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, już od kilkunastu lat Atende ma status Złotego Partnera Cisco.

Cisco SMARTnet to usługa przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują pełnego wsparcia technicznego w utrzymaniu oprogramowania Cisco oraz gwarancji wymiany sprzętu w przypadku awarii w czasie określonym przez SLA (ang. ). Dzięki tej usłudze klient zmniejszy ryzyko związane z błędami w oprogramowaniu i problemami z bezpieczeństwem, a także zwiększy ogólną sprawność operacji sieciowych i wydajność sieci.

Dodatkowo, Atende do usług SMARTnet dostarczy usługi Cisco Advanced Services, które pomogą NBP lepiej identyfikować zagrożenia sieciowe oraz pomogą wykrywać luki bezpieczeństwa w otoczeniu sieciowym, zarządzaniu siecią oraz w procesach operacyjnych.

Editorial Note:

Atende S.A. jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych, notowaną na GPW od 2012 r. Firma ma ponad 25 lat doświadczenia w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów IT. Specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu infrastruktury informatycznej, integracji sieciowej, outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa. Jako Grupa Kapitałowa, Atende kieruje dedykowaną ofertę m.in. do jednostek administracji publicznej, sektora medycznego, branży energetycznej i rynku multimedialnego.

Kontakt:

Źródło:

Atende S.A.

Website:

http://www.atende.pl.

Kontakt:

Anna Zatońska

Telefon:

222957296

Email:

anna.zatonska@atende.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor