PRC Wire

13/02/2018 - 8:00
Polska

Spółki zyskują, kiedy nauczą się ograniczać swoje straty

Przez brak kultury zapobiegania stratom w polskich firmach wykrywa się 4 razy mniej nadużyć niż na świecie. Jednym z powodów może być fakt, że tylko w 9 proc. przedsiębiorstw funkcjonują struktury dedykowane zapobieganiu stratom. Ich poziom w wyniku samych nadużyć i niegospodarności jest szacowny średnio na 5 proc. przychodów firm. Ograniczenie strat przy równoczesnej optymalizacji procesów oraz zasobów firmy mogą wygenerować dodatkowy zysk w wysokości nawet kilkudziesięciu procent!

Przedsiębiorstwa tracą część swoich przychodów w wyniku strat spowodowanych między innymi nadużyciami, niegospodarnością i niską efektywnością procesów. Powodem jest brak skutecznych mechanizmów zapobiegania i ograniczania strat.

Ograniczanie i zapobieganie stratom (ang. loss prevention) to zespół działań, których wdrożenie poprawia zysk spółek przez właściwe zarządzanie wydajnością i efektywnością w praktycznie wszystkich obszarach działalności firmy.

Kluczem do podniesienia zysków naszych Klientów jest autorska metodologia LPE „Effect 4.0” – mówi Marek Janke, wiceprezes Loss Prevention Experts. To koncepcja opierająca się na 4 filarach:

1. spojrzeniu holistycznym – kompleksowym podejściu do każdej organizacji

2. wiedzy i obserwacji eksperta – spojrzeniu z zewnątrz doświadczonego praktyka biznesu

3. analizie Big Data – unikatowych narzędziach analitycznych wiodących producentów oraz własnym oprogramowaniu i głębokiej wiedzy analityka

4. benchmarku rynkowym – szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach, na różnych rynkach

W polskich przedsiębiorstwach najczęściej optymalizuje się obszary zakupów oraz sprzedaży i marketingu. Tylko 12% firm wskazało jako potencjalny obszar do ograniczania strat optymalizację w zakresie produkcji, gospodarki materiałowej, transportu, zabezpieczeń czy ubezpieczeń.

Loss Prevention Experts (LPE) w swojej dotychczasowej działalności ograniczyło straty swoich Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. W praktyce eksperci-praktycy polepszają u Klientów m.in. procesy produkcyjne, organizację transportu, procesy zakupowe i sprzedażowe, gospodarkę materiałową i energetyczną, ryzyka ubezpieczeniowe czy systemy zabezpieczeń. Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu branżowym. W efekcie prac eksperckich LPE generuje dodatkowy zysk dla firm.

W załączeniu: Podnoszenie efektywności biznesu przez minimalizowanie strat – raport z badania klientów 2017 – LPE.

Źródła danych: Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse 2016 – ACFE, 14th Global Fraud Survey 2016 – EY, Global Fraud & Risk Report 2016/2017 – Kroll, Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016 – PWC Polska, Podnoszenie efektywności biznesu przez minimalizowanie strat – raport z badania klientów 2017- LPE.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/0d8525ea-9f7a-4aab-819f-817c211b2bae/366b5c06-b6b1-4bb9-b34a-09034f5fb9d0/raportzbadaniapodnoszenieefektywnocibiznesuprzezminimalizacjstrat.pdf

Kontakt:

Źródło:

Loss Prevention Experts

Website:

http://lpepoland.com/pl/

Kontakt:

Luiza Woźniak – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Telefon:

793 313 393

Email:

luiza.wozniak@lpepoland.com

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor