PRC Wire

13/10/2017 - 8:20
Warszawa

Wyjaśnienie kwestii opodatkowania ochrony brzegu morskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wiceminister Finansów Paweł Cybulski powiedział, że dla przyszłych działań organów skarbowych w sprawie opodatkowania prac wykonanych w ramach rządowego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” decydujące znaczenie będzie miała uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bez względu na treść uchwały, zachęcił poszkodowanych przedsiębiorców do występowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty ewentualnych zobowiązań.

Wciąż nie zakończył się wieloletni spór o opodatkowanie prac hydrotechnicznych wykonywanych w ramach rządowego „Programu Ochrony Brzegów Morskich”. Przypominamy, że sprawa dotyczy tego, czy roboty mające na celu ochronę brzegu morskiego można zakwalifikować jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego, które opodatkowane są stawką 0% VAT. Z taką interpretacją nie chce zgodzić się fiskus, który po latach żąda od przedsiębiorców zapłaty 23% VAT od wykonanych usług. Kluczowe w niniejszej sprawie jest to, że przetargi na realizację prac były ogłaszane właśnie ze stawką 0%. Ujęcie innej stawki w zgłoszeniu przetargowym wiązało się z jego odrzuceniem – mówi Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.

Sprawa musiała trafić aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w dalszym ciągu czeka na swój finał. W drodze postanowienia z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1857/16 przewodniczący przedstawił powstałe na gruncie przedmiotowej sprawy zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ustnym uzasadnieniu takiego postanowienia, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał m.in., że ma poważne wątpliwości, co do prawidłowości poglądu wyrażonego we wcześniejszym, niekorzystnym dla podatników wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1493/14, który właśnie stanowił argument organów skarbowych – dodaje Łukasz Czucharski.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Wiceminister Finansów Paweł Cybulski zapowiedział, że działania organów skarbowych będą uzależnione od treści uchwały siedmiu sędziów NSA. Zadeklarował jednak, że bez względu na rozstrzygnięcie NSA resort będzie poszukiwał rozwiązań, aby zminimalizować negatywne skutki dotychczasowych decyzji fiskusa. Zachęcił również poszkodowanych przedsiębiorców do występowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty ewentualnych zobowiązań.

Należy mieć nadzieję, że resort finansów stanie na wysokości zadania i niezależnie od treści uchwały NSA podejmie wszelkie działania, aby naprawić błędy podległych mu organów administracji skarbowej. Nie można przecież zignorować faktu, że przedsiębiorcy działali w zaufaniu do organów państwa. W związku z tym również w interesie resortu finansów powinno być, aby to zaufanie przywrócić – podsumowuje Łukasz Czucharski.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://www.pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor