PRC Wire

20/06/2017 - 10:41
Warszawa

Zmiany w Zarządzie UNIMOT

Michał Parkitny, dotychczas odpowiedzialny za finansowanie spółek w londyńskim Standard Bank, został nowym Członkiem Zarządu UNIMOT.

20 czerwca 2017 r. zaszły zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A. Rezygnację ze stanowiska złożyła Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki. Składając rezygnację, Małgorzata Garncarek wskazała, że decyzja jest podyktowana przyczynami osobistymi. Następnie Rada Nadzorcza UNIMOT powołała Michała Parkitnego na stanowisko nowego Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.

Jestem bardzo wdzięczny Pani Małgorzacie Garncarek za dotychczasowy wkład w rozwój Spółki i całej Grupy – komentuje Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. – Będzie ona nadal odgrywać bardzo istotną rolę w strukturach Grupy UNIMOT, pełniąc dotychczasową funkcję Dyrektora Finansowego. Natomiast pojawienie się w strukturach UNIMOT S.A. Pana Michała Parkitnego to bardzo ważny krok w kierunku krajowej i zagranicznej ekspansji Spółki – podkreśla Adam Sikorski . – Michał Parkitny jest cenionym ekspertem z zakresu finansowania spółek na rynkach międzynarodowych, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym m.in. w Standard Bank w Londynie. W związku z tym, że UNIMOT bierze pod uwagę możliwość akwizycji innych podmiotów oraz poszukuje strategicznych partnerów poza granicami kraju, obecność Michała Parkitnego w Zarządzie ułatwi UNIMOT działanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych i przyczyni się do skutecznej realizacji wymienionych celów.

Michał Parkitny od 2010 r. był związany z londyńskim oddziałem Standard Bank, gdzie kierował zespołem ds. finasowania spółek. Przez ponad 6 lat doradzał spółkom z sektorów: naftowego i gazowego (upstream and downstream), telekomunikacyjnego, wydobywczego oraz consumer finance. Wcześniej pracował w banku inwestycyjnym JP Morgan w Londynie, kierując zespołem instrumentów dłużnych w Europie Centralnej oraz Wschodniej. W Polsce doradzał m.in. spółkom: PGNiG, TPSA, Getin Bank oraz Koleje Mazowieckie. Współpracował także z Ministerstwem Finansów przy pozyskiwaniu finansowania na rynkach międzynarodowych, i przez dwa lata był związany z warszawskim oraz londyńskim oddziałem Bloomberg, gdzie zajmował się analizą dłużnych papierów wartościowych. Michał Parkitny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystą programu „International Business”, zorganizowanego przez Uniwersytet w Kopenhadze.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/b615cab3-0f9e-4fe2-92d9-6eb936863d06/60f270c8-ecd7-4842-ab05-d368f38c4137/ZmianywZarzdzieUNIMOT.pdf

Kontakt:

Źródło:

UNIMOT S.A.

Website:

http://www.unimot.pl

Kontakt:

Marta Bilonowicz

Telefon:

+48 500 006 078

Email:

marta.bilonowicz@unimot.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor