PRC Wire

04/08/2017 - 13:12
Warszawa

Konsorcjum Atende i AppNet wygrywa w przetargu ogłoszonym przez IPN

W ramach przetargu ogłoszonego przez Instytut Pamięci Narodowej na „Dostawę routerów oraz przełączników sieciowych, przełączników rdzeniowych w Centrali oraz w Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej”, Atende w konsorcjum z AppNet zrealizuje dostawę oraz usługi wdrożenia urządzeń sieciowych w Centrali oraz Oddziałach IPN.

Oferta konsorcjum została uznana za najlepszą na podstawie kryteriów oceny: (cena – waga 60%, skrócenie terminu realizacji – waga 10% oraz okres gwarancji i rękojmi – waga 30%).

Cena brutto złożonej oferty wynosi 2,3 mln zł.

 

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/205a77eb-40ca-48d8-8b1b-fa992a9dbff4/017916b6-13d0-4e57-94ac-23f792f23614/IPAtendeAppNet.pdf

Kontakt:

Źródło:

Atende S.A.

Website:

http://www.atende.pl

Kontakt:

Anna Zatońska

Telefon:

605 960 061

Email:

anna.zatonska@atende.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor