PRC Wire

28/08/2018 - 3:45
Warszawa

Kryzys branży budowlanej – Pracodawcy RP ostrzegają Premiera

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Piotr Wołejko

Telefon:

(22) 518 87 60

Email:

p.wolejko@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

12/01/2019 - 19:35
Warszawa
03/01/2019 - 8:00
Warszawa
Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor