PRC Wire

23/07/2018 - 12:54
Warszawa

Warsztat edukacyjny dla Parlamentarzystów RP na temat raka piersi

Kontakt:

Źródło:

Instytut Innowacyjna Gospodarka

Website:

http://ingos.pl

Kontakt:

Paulina Łuba

Telefon:

+48506361538

Email:

p.luba@ingos.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor