PRC Wire

02/05/2018 - 10:00
Warszawa

Digital Promise w praktyce – zaproszenie na konferencję

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka oraz CodersTrust

Serdecznie zapraszają na konferencję

„Digital Promise” w praktyce – technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami

10 maja 2018 roku, godz. 11:00, Warszawa, Campus Google, sala Audytorium

Konferencja poświęcona będzie tematyce związanej z możliwościami jakie stwarza technologia w zakresie nauki, rozwoju zawodowego, aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. Wpisując się tym samym w praktyczne wykorzystanie założeń, zainaugurowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego 23 kwietnia 2017 roku, programu Dostępność Plus. Rządowa inicjatywa zakłada bowiem poprawienie dostępności produktów i usług dla wszystkich użytkowników i odbiorców.

Konferencja jest inauguracją kampanii społecznej INNOWACJE NA RZECZ INTEGRACJI

Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 2 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym a wskaźnik aktywności zawodowej wynosi ok. 23,7 %. Jak wskazują pracodawcy w badaniu przeprowadzonym przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka, przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są m.in. bariery architektoniczne, skomplikowane i niejasne przepisy prawne oraz nieodpowiednie kwalifikacje.

Szansą na pokonanie barier jest rozwój technologii i jej wykorzystanie. Liczba zawodów, które można wykonywać nawet nie wychodząc z domu ciągle rośnie. Wzrasta też gotowość pracodawców do zatrudniania osób pracujących zdalnie. Technologia stwarza zapotrzebowanie na nowe zawody a przebranżowienie dla wielu staje się koniecznością.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na http://integracja.ingos.pl/

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/9c4bb402-8010-409d-9dc6-7cc02b908369/8c59d349-a4e5-4f88-9827-6c69c8ae829b/AgendaDigitalPromise.pdf

Kontakt:

Źródło:

Instytut Innowacyjna Gospodarka

Website:

http://integracja.ingos.pl/

Kontakt:

Paulina Łuba

Telefon:

0

Email:

p.luba@ingos.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor