PRC Wire

29/05/2018 - 12:06
Warszawa

Eastern Europe Energy Forum 2018

Eastern Europe Energy Forum – jedna z najważniejszych konferencji poświęcona przyszłości sektora energii w Polsce i Europie Wschodniej – odbędzie się 4 czerwca 2018 r. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Głównym tematem Forum jest Program Rozwoju Elektromobilności oraz jego ogólnogospodarcze i społeczne skutki dla Polski. Forum stworzy płaszczyznę dialogu świata biznesu, administracji rządowej a także samorządowej. Będzie miejscem wspólnej refleksji nad naszą najbliższą przyszłością oraz nad rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Po pierwsze – ze względu na temat i program Forum. Po drugie – z uwagi na obecność przedstawicieli rządu i samorządów, prezesów największych polskich firm energetycznych, motoryzacyjnych, budowlanych, IT, start-upów, licznych ekspertów oraz prezydentów i burmistrzów polskich miast.

EEEF zostało zgłoszone przez Pracodawców RP do Ministerstwa Rozwoju jako inicjatywa służąca realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (dokładnie celów: 7, 9, 11, i 13 – informacje o celach są dostępne pod adresem http://www.un.org.pl/)

Stosowną deklarację w tej sprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. złożył w MR Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wspolne-dzialania-na-rzecz-celow-zrownowazonego-rozwoju/.

Szczegóły wydarzenia, w tym program i listę prelegentów, znajdą Państwo na stronie Forum: https://eeef.pl/

Akredytacja poprzez rejestrację na http://www.eeef.pl/rejestracja z kodem „MEDIA”.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor