PRC Wire

29/05/2018 - 13:42
Kraków

II Konferencja Naukowa dla seniorów i o seniorach w Krakowie.

W dniu 7 czerwca 2018 roku, w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja ”Dla Zdrowego i aktywnego starzenia”

W programie wydarzenia dedykowanego seniorom, ich problemom i wyzwaniom znajdzie się 10 praktycznych warsztatów oraz 6 wykładów prowadzonych między innymi przez dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego, dr hab. Prof. nadzw. Wandę Pilch i gości z zagranicy.

Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji, są Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Klub Seniora – “Młodzi duchem” oraz nowosądecka firma Vitberg, producent urządzeń do wibroterapii. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewoda Małopolski.

Program imprezy podzielony jest na dwa panele: warsztaty i wykłady, które odbywać się będą równolegle, dając szansę zaproszonym nie tylko na zadanie pytań specjalistom ale na atrakcyjne spędzenie czasu i zdobycie umiejętności. W harmonogramie 10 warsztatów znajdą się między innymi zajęcia ze Smovey, Body Art, Pilates, Slow Jogging, porady kosmetyczne oraz pomiary i diagnostyka. 6 wykładów zostanie zaprezentowanych przez znanych i cenionych naukowców oraz praktyków, między innymi: “ Chory z urojenia czy na własne życzenie, skutki zachowań ryzykownych” dr hab. prof. nadzw. Anny Skalskiej, “Wibroterapia ułatwia życie seniora” Jolanty Świercz i Alicji Pasterczyk czy “Przebieg procesu starzenia ludności Polski i jego konsekwencje dla gospodarki” dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego.

Długoterminowym celem konferencji jest inicjacja utworzenia Narodowego Programu Zdrowego Stylu Życia, który wypromuje ideę fizycznej aktywności, podtrzymującą sprawność, tak szczególną w wieku dojrzałym. Organizatorzy zakładają, że aktywowanie seniorów, i prewencja niewydolności funkcjonalnej, powinny stać się poważną kwestią społeczną, zważywszy na statystyczna tendencję starzenia się Europejczyków. W porównaniu do bardziej rozwiniętych krajów Starego Kontynentu, ta kwestia wydaje się być w Polsce mocno zaniedbana.

W II Konferencji Naukowej “Dla zdrowego i aktywnego starzenia , przewidziano uczestnictwo pół tysiąca osób. Wśród gości, spotkamy wiele znamienitych postaci, w tym lekarzy antropologów, gerontologów, specjalistów w zakresach fizjologii, wychowania fizycznego, rehabilitacji oraz aktywnych pracowników naukowych z dziedzin pokrewnych.

 

Start konferencji: 07 czerwca 2017, godzina 8.30,

 

Lokalizacja: Teren Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,

 

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków.

 

Zakończenie: godzina 17.00.

 

Udział w Konferencji i warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: http://www.vitberg.com/konferencje

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/ac05971e-7319-4679-acce-21c2434fb946/25e20ecb-5269-4b1f-9925-9f9621eecaf9/InformacjaprasowaIIKonferencjaNaukowaDlazdrowegoiaktywnegostarzenia.pdf

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/ac05971e-7319-4679-acce-21c2434fb946/25e20ecb-5269-4b1f-9925-9f9621eecaf9/ProgramIIKonferencjiNaukowejKrakow2018.pdf

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/ac05971e-7319-4679-acce-21c2434fb946/25e20ecb-5269-4b1f-9925-9f9621eecaf9/ProgramIIKonferencjiNaukowejKrakw2018wersjadoInternetu.pdf

Kontakt:

Źródło:

II Konferencja Naukowa Dla Zdrowego i aktywnego starzenia

Website:

http://www.vitberg.com/konferencje

Kontakt:

Vitberg

Telefon:

+48694985723

Email:

jan.proszynski@vitberg.com

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor