PRC Wire

23/05/2017 - 12:18
Warszawa

Wspólny głos pracodawców w sprawie płacy minimalnej

Proponowana przez stronę pracodawców stawka płacy minimalnej na 2018 r. to 2050 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,30 zł brutto. Taki wzrost byłby spójny z ustawowym mechanizmem gwarancji podwyżek minimalnego wynagrodzenia. – – wyjaśnia Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

W kwestii wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem poziomu funduszu płac z poprzedniego roku. Oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń byłyby możliwe, ale tylko wtedy, gdyby doszło do ograniczenia poziomu zatrudnienia. O potrzebie racjonalizacji funkcjonowania przerośniętego aparatu biurokratycznego świadczy natomiast fakt, iż w ciągu ostatnich 15 lat liczba osób pracujących w administracji publicznej zwiększyła się aż o ok. 66%.

Przedstawiona propozycja w sprawie waloryzacji emerytur i rent również jest zbieżna z gwarancją ustawową, tj. wzrost świadczeń o inflację oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. – – mówi Łukasz Kozłowski.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/ee91ff62-e7b6-435d-af03-bf844ef7cbb3/Wsplnygospracodawcwwsprawiepacyminimalnejwaloryzacjiemeryturiwynagrodzewsferzebudetowej.pdf

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/ee91ff62-e7b6-435d-af03-bf844ef7cbb3/Wsplnygospracodawcwwsprawiepacyminimalnejwaloryzacjiemeryturiwynagrodzewsferzebudetowej.pdf

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

www.pracodawcyrp.pl

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor