PRC Wire

20/07/2018 - 11:18
Warszawa

Sojusz Pracodawców RP i OPZZ wobec przyszłego osłabienia gospodarczego

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/pracodawcy-rp-i-opzz-zawieraja-sojusz-w-obliczu-nadchodzacego-oslabienia-gospodarczego

Kontakt:

Daniel Walczak

Telefon:

22 518 87 41

Email:

d.walczak@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor