PRC Wire

25/05/2018 - 7:16
Warszawa

Debata pt. „Nowy budżet Unii Europejskiej z perspektywy Polski”

 

Szanowni Państwo,

Pracodawcy RP zapraszają na debatę ekspercką pod tytułem ” Nowy budżet Unii Europejskiej z perspektywy Polski – rachunek zysków, rachunek strat . która odbędzie się już dziś w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7, w godz. 13.00-15.00. Gośćmi specjalnymi będą dr Jan Olbrycht, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Budżetu (Wieloletnich Ram Finansowych), oraz dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

PYTANIA DO DYSKUSJI

1. Czy projekt wieloletniego budżetu UE przedłożony przez Komisję Europejską jest korzystny dla Polski? Na ile może on jeszcze ulec zmianie i w jakim kierunku zmiany te mogą podążać?

2. Jak sfinansować wieloletni budżet po 2020 roku: więcej wpłacać czy mniej wydawać, a może po prostu efektywniej gospodarować?

3. Jaki wpływ na nowy budżet UE będzie miało opuszczenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię oraz konieczność sfinansowania nowych wyzwań stojących przed Starym Kontynentem?

4. Czy Unia Europejska nadal chce wspierać wspólną politykę rolną oraz politykę spójności? Czy też nowe priorytety i polityki (badań-innowacji, digitalizacji, bezpieczeństwa, migracji) zastąpią „stare”? Jak wpłynie to na przedsiębiorców, rolników, obywateli?

AGENDA

13.00 – Otwarcie spotkania

Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP

13.15 – Wystąpienia wprowadzają ce do dyskusji:

dr Jan Olbrycht : Wieloletnie ramy finansowe i polityka spójności po 2020 roku – na co może liczyć Polska?

dr Czesław Siekierski: Wspólna Polityka Rolna w „nowym rozdaniu”

14.00 Dyskusja

Prowadzenie:

Anna Radwan – In.Europa

Jakub Jasiński – Pracodawcy RP

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: m.szymczycha@pracodawcyrp.pl lub telefonicznie: 22 518 87 28

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

22 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor