PRC Wire

24/10/2019 - 8:05
Warszawa

Andrzej Malinowski przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski został w środę przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Funkcję tę objął po zakończeniu misji przez dotychczasową przewodniczącą Rady, Dorotę Gardias (Forum Związków Zawodowych).

Andrzej Malinowski objął funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego na rok – zgodnie z ustawą o Radzie, na taki okres kierownictwo w niej przypada naprzemiennie przedstawicielom pracowników, stronie pracodawców i stronie rządowej. Teraz przypadła kolej na stronę pracodawców.

Do tej pory prezydent Pracodawców RP był wiceprzewodniczącym RDS i kierował pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor