PRC Wire

18/07/2019 - 12:15
Warszawa

Dymisja prezesa NFZ – stanowisko Pracodawców RP

Dymisja Andrzeja Jacyny ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia to duża strata dla systemu ochrony zdrowia – oceniają Pracodawcy RP. Swoje stanowisko w tej sprawie Pracodawcy RP przesłali na ręce Przewodniczącego Rady Funduszu.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/76187d85-f5d6-4e6a-8d34-03f763aa3181/PRPRadaNFZ.pdf

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/dymisja-prezesa-nfz-stanowisko-pracodawcow-rp

Kontakt:

Daniel Walczak

Telefon:

22 518 97 41

Email:

d.walczak@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor