PRC Wire

18/02/2019 - 10:13
Centrum Konferencyjne Zielna 37 Warszawa 22.02.2019 godz 10

Europa i Ameryka – strategiczny sojusz w czasie próby /DEBATA

Europa i Ameryka – strategiczny sojusz w czasie próby

W tym roku NATO obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Ten jubileusz nie jest jednak okazją do świętowania, lecz raczej skłania do troski o przyszłość sojuszu euroatlantyckiego. W relacjach między USA a Europą pojawia się coraz więcej napięć. Dotyczą one nie tylko kwestii nakładów na wspólne bezpieczeństwo, ale m.in. również polityki handlowej i stosunków z innymi państwami. Co należy zrobić by ten kluczowy dla przyszłości świata zachodniego sojusz został utrzymany i wzmocniony? Jakie wartości i interesy mogą temu służyć? Kto powinien podjąć inicjatywy w tej dziedzinie? o jeszcze łączy Europejczykow i Amerykanów?Jaka może być rola Polski?

Paneliści

  • Knut ABRAHAM – minister pełnomocny, zastępca ambasadora Niemiec w Polsce
  • Prof. Zbigniew Lewicki – przewodniczący PISM, kierownik Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • płk. w stanie spoczynku Ray Wojcik -Dyerektor Center of European Policy Analysis w Warszawie
  • Edit Zgut – ekspert d/s międzynarodowych, wykładowca w centrum europejskim Uniwersytetu Warszawskiego

Komentator

  • Łukasz Warzecha – publicysta tygodnika Do Rzeczy

Moderator

  • Andrzej Godlewski – publicysta, wykładowca SWPS

Te zagadnienia zostaną przedyskutowane podczas kolejnej debaty z udziałem ekspertów w cyklu FORUM Dialog+, która odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 o godz 10 w Centrum Konferencyjnym Zielna 37 Debata odbywa się przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/594c3cee-0e87-4220-aacc-aacb17115cad/194f0b5b-9739-4ee2-a71c-f04f10d1b408/plakat22022019.pdf

Editorial Note:

FORUM Dialog+ to cykl debat o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w Europie. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o relacje z Rosją i Ukrainą, problematykę migracji, politykę spójności, przyszłość unii walutowej, pozycję UE na arenie międzynarodowej, politykę handlową Unii, współpracę z Chinami oraz kształt UE po Brexicie. Chcemy również pogłębić problematykę unii energetycznej, polityki klimatycznej, współpracy obronnej oraz relacji polsko-niemieckich.

W debatach w ramach FORUM Dialog+ brać będą udział wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne środowiska i specjalności. Prowadzone z ich udziałem dyskusje chcą w sposób merytoryczny uzupełnić kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i spory nad kształtem UE w kolejnej dekadzie. Ten dialog, którego ze względu na polaryzację polityczną w Polsce bardzo brakuje, będzie ukierunkowany na dochodzenie do propozycji rozwiązań i kompromisów.

Debaty w ramach FORUM Dialog+ są organizowane przy współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kontakt:

Źródło:

Forum Dialog +

Website:

https://www.youtube.com/channel/UC5ogR85oeWcTnnKrbz7Di6g

Kontakt:

Malgorzata Najgebauer

Telefon:

692440969

Email:

m.najgebauer23@gmail.com

FORUM Dialog+ to cykl debat o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w Europie. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o relacje z Rosją i Ukrainą, problematykę migracji, politykę spójności, przyszłość unii walutowej, pozycję UE na arenie międzynarodowej, politykę handlową Unii, współpracę z Chinami oraz kształt UE po Brexicie. Chcemy również pogłębić problematykę unii energetycznej, polityki klimatycznej, współpracy obronnej oraz relacji polsko-niemieckich.

W debatach w ramach FORUM Dialog+ brać będą udział wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne środowiska i specjalności. Prowadzone z ich udziałem dyskusje chcą w sposób merytoryczny uzupełnić kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i spory nad kształtem UE w kolejnej dekadzie. Ten dialog, którego ze względu na polaryzację polityczną w Polsce bardzo brakuje, będzie ukierunkowany na dochodzenie do propozycji rozwiązań i kompromisów.

Debaty w ramach FORUM Dialog+ są organizowane przy współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor