PRC Wire

03/10/2018 - 12:39

Granty na innowację społeczną szansą na małe wielkie zmiany

Rezygnacja z dalszej edukacji i podjęcie nisko płatnej pracy lub wizja życia w biedzie, tak wygląda start w dorosłe życie młodych matek, szczególnie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Program grantowy PwC Małe Wielkie Zmiany uwzględnia problem osób z różnych względów oddalonych od rynku pracy i ma szanse wpłynąć na zwiększenie aktywizacji zawodowej młodych matek w pieczy zastępczej. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT rośnie z każdym rokiem. Innowacyjna gospodarka potrzebuje ich w każdej branży. Chcąc rozpocząć karierę w branży nowych technologii należy zdobyć umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Tymi najbardziej poszukiwanymi są kompetencje i wiedza w obszarze programowania, ponieważ nowe miejsca pracy powstają głównie w nowych sektorach oferujących nowe produkty. Ci którzy z różnych powodów wypadli poza ramy zatrudnienia, m.in. młode mamy, mogą jednak skorzystać z pomocy różnych instytucji w odnalezieniu odpowiedniej drogi zawodowej. Małe Wielkie Zmiany to program, który jest szansą na usamodzielnienie się i odzyskanie swojego miejsca w społeczeństwie. Wspiera w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na nowym rynku pracy. Inicjatywa ma charakter akceleracyjny i nie jest to zwykły program grantowy. Jego istotą nie jest ani duża skala działania, ani promocyjny zasięg. Głównym celem jest wsparcie pracy merytorycznej i zaangażowania osób i podmiotów przyjętych do inkubatora. Warunek – zgłoszenie musi dotyczyć barier utrudniających aktywizację zawodową osób wykluczonych z rynku pracy. Podczas oceny wniosków dla PwC ważna była również motywacja innowatora do rozwiązania problemu, dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne wdrożonych już przedsięwzięć, oraz umiejętność pozyskiwania partnerów do działań. W ramach inkubatora PwC ciekawą alternatywą jest innowacja społeczna testowana przez CodersTrust Polska, która polegać będzie na nauce młodych matek z domów dziecka tworzenia stron internetowych i podstaw programowania. Zdobyte w ten sposób kompetencje podniosą ich szanse na rynku pracy. Nauka będzie całkowicie online i będzie odbywać się przy wsparciu mentorek programistek oraz coachów psychologów. Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym 2017, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, w 2016 roku w grupie matek poniżej 19 roku życia miało miejsce 11 320 porodów. Mimo, że ustawa o planowaniu rodziny z 7 stycznia 1993 r. nakłada na szkoły obowiązek udzielenia pomocy w skończeniu nauki uczennicom, które zaszły w ciążę i urodziły dziecko, w praktyce młode matki zostają same. Edukacja, w obliczu własnej niedojrzałości, kłopotów i trudnych życiowych decyzji, schodzi na dalszy plan. W raporcie z badania z 2012 roku pt. „Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne. Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”, opracowanego przez Martę Abramowicz, Annę Strzałkowską, Tomasza Tobis czytamy: – 46% wychowanków tych placówek w wieku produkcyjnym nie pracuje. Domy dziecka starają się zapewnić swoim podopiecznym pomoc w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Jednak jest ona niewystarczająca. Z badań wynika, że tylko 18% wychowanków uzyskało pomoc w znalezieniu pracy, a wiele z nich relacjonowało, że nie otrzymali dostatecznego wsparcia od opiekuna usamodzielniania. Ze względu na deficyt w przygotowaniu do samodzielności, podopieczni często rezygnują z dalszej edukacji. Część wraca do rodzinnego domu, gdzie nie mają wsparcia w kontynuowaniu nauki, zdobywaniu zawodu i kompetencji cenionych na rynku pracy. Obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej państwo zmieniło zasady wsparcia dla osób usamodzielniających się. Najwyższa Izba Kontroli oceniła jednak w 2015 roku system jako nieskuteczny. W raporcie pokontrolnym czytamy: – „Duża część wychowanków pieczy zastępczej nie staje się samodzielna, lecz po prostu z jednej formy pomocy przechodzi pod inną: korzysta z pomocy społecznej i zasiłków dla bezrobotnych”. Wierzymy, że uda nam się sprawdzić innowacje która, dzięki swojej elastyczności i skuteczności pozwoli młodym kobietom z nieuprzywilejowanych środowisk na zmianę swojego losu – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, VP&Cofounder CodersTrust Polska. Zdaniem Jacka Sochy, partnera PwC innowacja może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia odsetka osób pracujących w tej grupie – Gospodarka nie może pozwolić na tracenie talentów. Wierzymy, że już dziś technologia i Internet pozwalają na zniesieni bariery i włączenie społeczeństwa do gospodarki cyfrowej. Młodym matkom, wychowankom ośrodków opiekuńczych, należy zapewnić wsparcie i wskazać inny alternatywny model życia . Stawiamy na edukację, którą mogą podjąć bez względu na to gdzie mieszkają ale również wpasować w rytm życia młodej matki. Nasza innowacja pozwoli im zdobyć umiejętności bardzo cenione na rynku pracy, a tym samym daje im szanse na usamodzielnienie się i niezależność finansową – jak dodała Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska. Kluczem do nowego rynku pracy jest inwestycja w nowe umiejętności. Dzięki projektowi realizowanemu przez CodersTrust Polska nieletnie mamy mają szanse zdobyć wiedzę poszukiwaną przez pracodawców oraz swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, co z pewnością ułatwi im dalszą karierę zawodową. Żródło: https://www.pwc.pl/pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/inkubatory-innowacji-spolecznych/male-wielkie-zmiany.html. https://coderstrust.pl

Editorial Note:

CodersTrust Polska to innowacyjna platforma do nauki programowania online z aktywnym wsparciem doświadczonych mentorów i gwarancją pracy w branży technologicznej. Misją CodersTrust Polska jest demokratyzacja dostępu do nauki programowania i pracy w najbardziej perspektywicznej branży. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniem współczesnego rynku pracy tworząc elastyczny model nauki online. Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć kompetencje tak bardzo poszukiwane na rynku pracy. Zdalna forma nauki umożliwia korzystanie z platformy z dowolnego miejsca na ziemi o dowolnej porze. https://coderstrust.pl W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniają ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na https://www.pwc.pl.  

Kontakt:

Źródło:

Coders Trust Polska

Website:

https://www.coderstrust.pl

Kontakt:

Joanna Pruszyńska Witkowska

Telefon:

+ 48 601 28 60 25

Email:

j.pruszynska@coderstrust.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor