PRC Wire

21/09/2018 - 9:09
Warszawa

Horyzont 2020 – Fundusze europejskie na badania i innowacje

Otrzymanie unijnych funduszy na innowacje i prowadzenie badań wspomagających rozwój firm – będzie łatwiejsze. Pracodawcy Rzeczypospolitej rozpoczynają kampanię promującą europejski program Horyzont 2020 wśród polskich przedsiębiorców. W poniedziałek 24. września razem z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE podpiszą porozumienie o współpracy.

W światowym wyścigu gospodarczym liczą się dziś tylko ci, którzy dysponują nowoczesnymi technologiami. Innowacyjność jednak kosztuje. Dlatego powstał Unijny Program Ramowy Horyzont 2020, który wspiera przedsiębiorców chętnych do wprowadzania innowacji.

W poniedziałek, 24. września o godz. 9.30 w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie na śniadaniu prasowym spotkają się eksperci z różnych dziedzin.Zaprezentują dotychczasowe osiągnięcia Polski w ramach programu Horyzont 2020. Omówią też możliwości, jakie stwarza on dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konkretne wyniki współpracy przedstawi Orange Polska.

Spotkanie rozpocznie się od zawarcia porozumienia o współpracy, które podpiszą Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP oraz reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK): prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK.

Dzięki temu porozumieniu w promowanie Horyzontu 2020 włączą się Pracodawcy RP, najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. Promocja ta otrzyma wymierny kształt – w postaci szkoleń, warsztatów, spotkań brokerskich i wizyt studyjnych. Będą one służyć przekazaniu przedsiębiorcom wiedzy, jakie trzeba spełnić warunki formalne i jak skutecznie przejść procedury, aby przystąpić do programu Horyzont 2020 i otrzymać fundusze na innowacje oraz badania.

Spotkanie jest otwarte dla mediów.

Agenda znajduje się w załączniku.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/d9ee32c1-89f3-4c0b-a80d-26785d419b46/breakfastbriefingonhorizoneurope.pdf

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/horyzont-2020-fundusze-europejskie-na-badania-i-innowacje

Kontakt:

Departament Komunikacji i Marketingu Pracodawców RP

Telefon:

22 518 87 28

Email:

komunikacja@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor