PRC Wire

27/09/2018 - 13:35
Joanna Maciejewska

Inteligentna modernizacja BMS nie oznacza rewolucji

 

Wszystkie instalacje w budynku pod całodobową kontrolą. To już nie jest odległa przyszłość lecz standard, dostępny nie tylko dla właścicieli czy zarządców obiektów wielkopowierzchniowych.

System, który roztoczy opiekę nad całym budynkiem, poprawi komfort i zadba o bezpieczeństwo użytkowników. Jego głównym przeznaczeniem jest nadzór i sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, chłodzeniem, ale także oświetleniem i innymi systemami budynkowymi. Gromadzi, archiwizuje i przetwarza dane dotyczące instalacji, a potem steruje nimi automatycznie. Jednym słowem BMS, czyli Building Management System.

W skład systemu zarządzania budynkiem wchodzą urządzenia obiektowe – czujniki, zawory, siłowniki, liczniki, sterowniki i bramki komunikacyjne. Cały system scala oprogramowanie kontrolujące stan i nadzorujące działania. Jego główne zadania to wizualizacja stanu technicznego instalacji budynkowych, prezentowanie i analiza sytuacji energetycznej budynku, zarządzanie alarmami. Coraz częściej sporo tych danych udostępnianych jest do zasobów w chmurze obliczeniowej, gdzie poddawane są głębokim analizom, usprawniającym funkcjonowanie budynków i ich użytkowników.

BMS usprawnia pracę przede wszystkim w obiektach o dużych powierzchniach lub budynkach sieciowych, ponieważ tam oszczędności są najbardziej zauważalne. Stosuje się go już nie tylko w wysoko zaawansowanych technicznie budynkach. Coraz częściej korzystają z BMS modernizowane i nowe budynki komercyjne i użytkowe. Na rynku światowym dostępny jest już od przeszło 30 lat.

Najważniejszym ogniwem systemu są sterowniki. W Polsce, na dobre zagościły w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Można je było początkowo spotkać głównie na wyposażeniu central wentylacyjnych i innych urządzeń technologicznych.

Stopniowo pojawiły się w całych budynkach np. w hotelach, kompleksach kinowych i biurowcach. W tym okresie, w wyniku przenoszenia przez zagranicznych inwestorów swoich zakładów i fabryk do naszego kraju, duża liczba sterowników i kompletnych systemów pojawiła się w Polsce.

Obecnie sterują również instalacjami klimatyzacji i oświetlenia w obrębie biur, pokoi hotelowych i sal dydaktycznych. Zastosowanie znajdują w budownictwie komercyjnym, przemysłowym, oraz usługowym.

Mimo upływu prawie 30 lat zdecydowana większość tych urządzeń działa i prawidłowo spełnia swoje funkcje, do których zostały przeznaczone.

Dynamiczny rozwój technologiczny oraz rosnąca cyberprzestępczość spowodowały, że na rynku pojawiły się nowe możliwości w zakresie sterowania instalacjami i procesami budynkowymi. Przykładem są najnowsze technologie Trend Control Systems Ltd stosowane w sterownikach IQ®4.

Oferują one dużo więcej użytecznych funkcji niż ich poprzednie rodziny IQ2, czy jeszcze wcześniejsze IQ1. Dodatkowo producent uwzględnił rosnące zagrożenia cyfrowe, które wymusiły opracowanie specjalnych zabezpieczeń w postaci wielopoziomowego logowania poprzez bezpieczne strony www, czy szyfrowanie protokołów.

W zakresie sterowania pomieszczeniami, wcześniejsze, typowe układy oparte na sterownikach dedykowanych i prostych panelach naściennych, Trend zastąpił rozwiązaniami swobodnie programowalnymi, pozwalającymi na spełnienie wszelkich oczekiwań użytkownika, a na ścianach pomieszczeń pojawiły się ekrany dotykowe z wyświetlaczami, które w sposób bardziej intuicyjny zapewniają dokonywanie nastaw oczekiwanych parametrów temperatury, czy pracy klimatyzacji.-

Trend wychodzi do właścicieli i użytkowników budynków z propozycją wymiany starych technologii na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sterowania instalacjami i urządzeniami budynkowymi, i utrzymywania komfortu w pomieszczeniach – mówi Maciej Czajka Business Development Manager w Honeywell HBT/ Connected Building – Rozumiejąc potrzeby rynku i procesy inwestycyjne, proponujemy polskim klientom dokonanie aktualizacji sterowników w ich budynkach w dłuższym horyzoncie czasu.

Program Trend będzie trwał aż do końca 2019 roku, co właścicielom i zarządcom nieruchomości pozwoli dobrze zaplanować budżety na modernizację, unikając przy tym rewolucji i paraliżu instalacji w budynku.

– Działamy we współpracy z naszą siecią wykwalifikowanych Integratorów Systemów, którzy będą sprawnie wymieniać urządzenia w budynkach – dodaje Maciej Czajka – Dzięki kompatybilności wstecz rozwiązań Trend, ich możliwościom komunikacyjnym i zaangażowaniu w ten program najlepszych integratorów, zapewniamy minimalizację kosztów wymiany i niemal bezprzerwowe działanie systemu przy zachowaniu pełnej kontroli z poziomu oprogramowania nadzorczego.

Aktualizacja będzie w wielu przypadkach dobrym momentem, żeby unowocześnić stanowiska komputerowe i przejść z technologii komunikacji szeregowej na TCP IP, co podniesie wydajność całego systemu BMS.

Zarządzanie instalacjami w budynku poprzez BMS obniża koszty eksploatacji i modernizacji, ogranicza emisję szkodliwych zanieczyszczeń i podnosi funkcjonalność. W konsekwencji inteligentny budynek jest oszczędny i bezpieczny, automatycznie reaguje na zmiany środowiska dobierając optymalne ustawienia.

Najnowsze rozwiązania pozwalają również optymalizować procesy, lepiej wykorzystywać powierzchnię i poprawić produktywność przedsiębiorstw.

 

 

 

Załączniki:

https://www.prconnect.pl/wp-content/uploads/2018/09/TrendControlSysteminteligentnerozwizaniadozarzdzaniabudynkami.pdf

Kontakt:

Źródło:

Joanna Maciejewska

Website:

https://www.trendcontrols.com/pl-PL/Strony/default.aspx

Kontakt:

+48 22 250 01 05

Telefon:

Email:

j.maciejewska@prconnect.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor