PRC Wire

10/06/2019 - 12:41
Warszawa

Jednodniowe zabiegi okulistyczne powinny być finansowane bez limitów

Ze względu na bardzo pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami przyjętymi w organizacji i finansowaniu zabiegów usuwania zaćmy, Pracodawcy RP zwrócili się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o rozważenie nielimitowanego finansowania zabiegów w zakresie jednodniowych zabiegów okulistycznych, w tym m.in. zabiegów usuwania jaskry oraz zaćmy z jaskrą oraz zabiegów witrektomii.

Ten postulat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno podmiotów leczniczych realizujących chirurgię okulistyczną, jak i pacjentów.

Treść listu znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/68d4bf32-4afd-4d5a-8d86-de06317a3c8d/PracodawcyRPwnioskujdoPrezesaNFZonielimitowanefinansowaniejednodniowychzabiegwokulistycznych.pdf

Editorial Note:

Ze względu na bardzo pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami przyjętymi w organizacji i finansowaniu zabiegów usuwania zaćmy, Pracodawcy RP zwrócili się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o rozważenie nielimitowanego finansowania zabiegów w zakresie jednodniowych zabiegów okulistycznych, w tym m.in. zabiegów usuwania jaskry oraz zaćmy z jaskrą oraz zabiegów witrektomii.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/pracodawcy-rp-wnioskuja-do-prezesa-nfz-o-nielimitowane-finansowanie-jednodniowych-zabiegow-okulistycznych

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Ze względu na bardzo pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami przyjętymi w organizacji i finansowaniu zabiegów usuwania zaćmy, Pracodawcy RP zwrócili się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o rozważenie nielimitowanego finansowania zabiegów w zakresie jednodniowych zabiegów okulistycznych, w tym m.in. zabiegów usuwania jaskry oraz zaćmy z jaskrą oraz zabiegów witrektomii.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor