PRC Wire

23/05/2019 - 6:00
Warszawa

Najwyższy czas docenić rehabilitację leczniczą

W dniu 22 maja br. odbyła konferencja dotycząca rehabilitacji leczniczej, zorganizowana w ramach Platformy Forum Pracodawców Rehabilitacji Pracodawców RP. Była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz zidentyfikowania najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej i sposobów ich rozwiązania.

Podkreślono, iż zapotrzebowanie na rehabilitację rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i starzeniem się społeczeństwa, zatem konieczne jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom i wymaganiom. Poza tym środowisko profesjonalistów medycznych z obszaru rehabilitacji medycznej oczekuje od decydentów konkretnych działań wspierających rozwój polskiej rehabilitacji medycznej, bo dzięki skutecznej rehabilitacji pacjent szybciej powraca do zdrowia lub samodzielności. Wczesna rehabilitacja jest konieczna nie tylko dla pacjenta, ale również zapewnia znaczne oszczędności dla gospodarki narodowej.

Uczestnicy konferencji sformułowali następujące wnioski:

1) rehabilitacja medyczna jest rodzajem świadczeń całkowicie niedocenianym w polskim systemie opieki zdrowotnej;

2) nakłady finansowe przeznaczane przez NFZ na rehabilitacje medyczną są niewystarczającej, tym samym konieczne jest ich zwiększenie i położenie nacisku na skuteczniejsze ich wykorzystanie;

3) system kontraktowania i finansowania świadczeń powinien promować innowacyjne procedury, jakość i efekty rehabilitacji, w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta;

4) konieczne jest uszczelnienie systemu, tak aby w pierwszej kolejności był dedykowany osobom najbardziej potrzebującym rehabilitacji;

5) podstawowa opieka fizjoterapeutyczna jest doskonałą ofertą dla osób starszych w stanie stabilnym i z chorobami przewlekłymi;

6) należy zmienić zasady tworzenia zapisów do kolejki oczekujących na świadczenia – jedno skierowanie do jednej placówki;

7) konieczne jest szybkie przeszacowanie świadczeń i procedur medycznych, tak aby zwiększyć dostępność do tych świadczeń, ale również zapewnić odpowiednie finansowanie wynagrodzeń personelu;

8) fizjoterapeuci oczekują znacznie większych zarobków zrównoważonych np. do pielęgniarek;

9) brak zmian w organizacji opieki i poprawy finansowania świadczeń oraz regulacji finansowych w obszarze wynagrodzeń fizjoterapeutów przyczyniły się już do podjęcia protestu głodowego, a w przyszłości mogą doprowadzić do odejścia fizjoterapeutów z pracy.

Dodatkowo Pracodawcy RP wystosowali apel do Ministra Zdrowia w związku z ogłoszonym przez fizjoterapeutów protestem głodowym. Apel jest dostępny w załączniku.

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/897875b6-f699-4dbb-a090-1872a19e33d9/20190522ApeldoMZrehabilitacja.pdf

Editorial Note:

W dniu 22 maja br. odbyła konferencja dotycząca rehabilitacji leczniczej, zorganizowana w ramach Platformy Forum Pracodawców Rehabilitacji Pracodawców RP. Była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz zidentyfikowania najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej i sposobów ich rozwiązania.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/wydarzenia/najwyzszy-czas-docenic-rehabilitacje-lecznicza

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

W dniu 22 maja br. odbyła konferencja dotycząca rehabilitacji leczniczej, zorganizowana w ramach Platformy Forum Pracodawców Rehabilitacji Pracodawców RP. Była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz zidentyfikowania najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej i sposobów ich rozwiązania.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor