PRC Wire

28/03/2019 - 13:34
Warszawa

NFZ powinien płacić za jakość świadczeń

Politycy tworzą regulacje, które pozornie zwiększają nakłady na opiekę zdrowotną. Tymczasem Pacjenci nadal latami czekają w kolejce do świadczeń, a pieniądze wciąż za nimi nie idą. Co gorsza, Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje narzucić im, gdzie mają się leczyć, choć przecież Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy.

Szkoda, że przez tyle lat funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego – niedawno obchodził on 20-te urodziny – nie udało się znaleźć rozwiązań, które pozwoliłyby płacić za efekt zdrowotny, czyli za jakość udzielanych świadczeń. Takie podejście wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom nie tylko Pacjentów, ale i świadczeniodawców.

Bez problemu można dziś wskazać placówki, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem Pacjentów. Każdy świadczeniodawca latami wyrabia sobie bowiem u Pacjentów określoną opinię. Sposób organizacji opieki i jakość realizowanych świadczeń – choć nie są mierzone przez płatnika, czyli NFZ – decydują jednak o wyborach Pacjentów. Czas najwyższy, aby płatnik wyszedł naprzeciw Pacjentowi, uszanował jego wybór i zabezpieczył odpowiednie środki finansowe – tak, by świadczeniodawca mógł zrealizować świadczenia bez konieczności tworzenia gigantycznych kolejek. W tym celu niezbędne jest wdrożenie rozwiązań dotyczących rejestrów medycznych, a także płacenie za jakość usług i efekt zdrowotny – a więc za to, co przyciąga Pacjentów.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/nfz-powinien-placic-za-jakosc-swiadczen-to-ona-jest-najwazniejsza-dla-pacjentow

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Editorial Note:

Politycy tworzą regulacje, które pozornie zwiększają nakłady na opiekę zdrowotną. Tymczasem Pacjenci nadal latami czekają w kolejce do świadczeń, a pieniądze wciąż za nimi nie idą. Co gorsza, Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje narzucić im, gdzie mają się leczyć, choć przecież Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/nfz-powinien-placic-za-jakosc-swiadczen-to-ona-jest-najwazniejsza-dla-pacjentow

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Politycy tworzą regulacje, które pozornie zwiększają nakłady na opiekę zdrowotną. Tymczasem Pacjenci nadal latami czekają w kolejce do świadczeń, a pieniądze wciąż za nimi nie idą. Co gorsza, Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje narzucić im, gdzie mają się leczyć, choć przecież Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor