PRC Wire

06/12/2018 - 8:08
Warszawa

Optimusy 2018 – wręczone!

Pracodawcy RP po raz kolejny wręczyli Optimusy – w tym roku zdobyli je Andżelika Cieślowska, Jerzy Górzyński, Nikodem Iskra, Janusz Michalak, Piotr Warczyński oraz Tomasz Zaboklicki.

Optimusy to nagroda dla osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju Pracodawców RP. Mogą je otrzymać także osoby i instytucje, które swoją działalnością wybitnie przysłużyły się rozwojowi przedsiębiorczości i poprawie warunków funkcjonowania biznesu w Polsce.

W 2018 roku otrzymali je:

Andżelika Cieślowska, prezes zarządu Doraco sp.z.o.o. – za wieloletnią skuteczną pracę na rzecz środowiska przedsiębiorców, za propagowanie modelu odpowiedzialnego biznesu, za energię i chęć dzielenia się bogatym doświadczeniem.

Jerzy Górzyński – za stworzenie ponad ćwierć wieku temu dzisiejszych Pracodawców Pomorza i Kujaw, za budowanie początków dialogu społecznego w Polsce.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – za poszukiwanie i wprowadzanie unikalnych rozwiązań biznesowych, za skuteczne reprezentowanie branży budowlanej na forum publicznym.

Janusz Michalak, prezes zarządu Termedia sp.z.o.o. – za pasję widoczną w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie działającym na ważnym dla pracodawców rynku wydawnictw medycznych.

Dr n. med. Piotr Warczyński – za profesjonalizm i merytoryczne podejście do zmian organizacji ochrony zdrowia, za szanowanie zasad dialogu

Tomasz Zaboklicki – za profesjonalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, za niebagatelny udział w rozwoju organizacji Pracodawców RP jako jej Wiceprezydent.

Dziękując laureatom, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zaznaczył, że polska gospodarka tak samo jak rok temu wciąż wymaga jak najszybszego uwolnienia potencjału przedsiębiorczości – który wciąż jest ograniczany przez zbędną biurokrację i złej jakości legislację.

– Gdzie będziemy szukać przyszłorocznych Optimusów? W tych samych obszarach: uwolnienia przedsiębiorczości przy zachowaniu zasad konsultacji społecznych – podkreślił Malinowski.

Editorial Note:

Pracodawcy RP po raz kolejny wręczyli Optimusy – w tym roku zdobyli je Andżelika Cieślowska, Jerzy Górzyński, Nikodem Iskra, Janusz Michalak, Piotr Warczyński oraz Tomasz Zaboklicki.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pracodawcy RP po raz kolejny wręczyli Optimusy – w tym roku zdobyli je Andżelika Cieślowska, Jerzy Górzyński, Nikodem Iskra, Janusz Michalak, Piotr Warczyński oraz Tomasz Zaboklicki.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor