PRC Wire

17/12/2019 - 11:53
Warszawa

Optimusy 2019 wręczone

Pracodawcy RP po raz piąty wręczyli Optimusy. Nagrodę otrzymały osoby i firmy, które przyczyniły się do rozwoju organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej działalności.Gratuluję laureatom i dziękuję za pracę na rzecz Pracodawców RP. W przyszłym roku wyzwań będzie więcej. Objęliśmy przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Musimy zrobić wszystko, by wykorzystać ten czas – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Optimusy 2019 otrzymali:

Orange Polska

Za aktywną, trwającą już 15 lat współpracę z Pracodawcami RP oraz wkład w popularyzację ich działalności.

Zbigniew Jagiełło

Za nieprzerwane kierowanie największym polskim bankiem – PKO BP i to aż od 10 lat, w trakcie których bank stał się liderem polskiej bankowości oraz jako jedyna polska spółka wszedł do prestiżowego grona indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel.

Maciej Bando

Za bezkompromisową postawę w obronie rynku energii elektrycznej.

Mariusz Haładyj

Za wsłuchiwanie się w postulaty gospodarcze przedsiębiorców oraz merytoryczną współpracę z Pracodawcami RP.

Wiesław Hałucha

Za owocną pracę przy rozszerzaniu zagranicznych kontaktów Pracodawców RP oraz wspomaganiu międzynarodowej aktywności polskich pracodawców.

Andrzej Jacyna

Za niebagatelny wkład w rozwój systemu opieki zdrowotnej i stałą troskę o dobro pacjenta.

Zbigniew Kmicic

Za wieloletnią pracę na rzecz organizacji pracodawców oraz osobiste zaangażowanie w działalność społeczną.

Editorial Note:

Pracodawcy RP po raz piąty wręczyli Optimusy. Nagrodę otrzymały osoby i firmy, które przyczyniły się do rozwoju organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej działalności. – Gratuluję laureatom i dziękuję za pracę na rzecz Pracodawców RP. W przyszłym roku wyzwań będzie więcej. Objęliśmy przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Musimy zrobić wszystko, by wykorzystać ten czas – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/wydarzenia/optimusy-2019-wreczone

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pracodawcy RP po raz piąty wręczyli Optimusy. Nagrodę otrzymały osoby i firmy, które przyczyniły się do rozwoju organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej działalności. – Gratuluję laureatom i dziękuję za pracę na rzecz Pracodawców RP. W przyszłym roku wyzwań będzie więcej. Objęliśmy przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Musimy zrobić wszystko, by wykorzystać ten czas – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor