PRC Wire

18/10/2018 - 9:00

PolChambers partnerem PAIH EXPO 2018

Już 25 października na PGE Narodowym w Warszawie, podczas PAIH EXPO 2018 – Pierwszego Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą, odbędą się bezpłatne warsztaty dla polskich firm. Dzień wcześniej PolChambers, zrzeszenie polskich izb handlowych za granica, organizuje cocktail powitalny w Hotelu Hilton. Wydarzenie wpisuje się w nowy model internacjonalizacji polskiego biznesu, jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inicjatywa – I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą jest skierowana do polskich małych i średnich firm, które wiążą swój rozwój z aktywnością zagraniczną.

Program wydarzenia obejmie następujące zagadnienia merytoryczne:

· informacja o rynku i branżach priorytetowych

· nawiązywanie relacji biznesowych

· identyfikacja potencjalnych partnerów

· identyfikacja barier wejścia

· kultura biznesowa

· dostępne instrumenty wsparcia

Sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest istotnym ogniwem promocji kraju, polskich produktów i usług za granicą. Dlatego Forum będzie miało charakter edukacyjny. Celem spotkania jest przekazanie aktualnej wiedzy, podzielenie się dobrymi praktykami oraz umożliwienie wymiany myśli i pozyskania kontaktów biznesowych.

W ramach 12 pawilonów tematycznych zostanie zaprezentowany przez lokalnych ekspertów biur handlowych PAIH każdy region świata. Dodatkowo podczas Forum zostaną zaprezentowane raporty sektorowe branż o największym potencjale wzrostu w danym kraju i regionie wraz z przewodnikiem po rynku. Warsztaty odbędą się w języku polskim. Udział w imprezie jest bezpłatny, a rejestracja będzie możliwa także w dniu otwarcia.

W Forum udział weźmie również PolChambers. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z PAIH w 2017 roku w Warszawie, Izby z poszczególnych krajów będą miały swoje stoiska, aby się dzielić wieloletnim doświadczeniem na rodzimych rynkach w celu wspierania firm które się ich rynkiem interesują.

Na stoisku PolChambers, te izby które nie mogą być obecne podczas wydarzenia, będą mogły złożyć materiały zachęcające do kontaktu.

Wcześniej jednak, 24 października, PolChambers organizuje w Hotelu Hilton cocktail powitalny dla prezesów firm, decydentów, przedstawicieli rządu, administracji RP oraz sektora finansowego.

Cocktail jest współorganizowany również przez WOMMS – klub szeptanego marketingu, który planuje wejście na rynek polski. Dotychczas WOMMS był organizatorem wielu spotkań w Paryżu, Barcelonie i Madrycie, w bardzo prestizowych lokalizacjach.

Celem cocktailu jest networking międzynarodowy, nawiązanie kontaktów z przedstawiacielami Izb oraz przedstawienie podstawowych celów PolChambers tj. udzielania pełnego wsparcia dla firm na rynkach zagranicznych.

Będzie to ponadto okazja do poznania się i nawiązania cennych kontaktów biznesowych z przedstawicielami różnych krajów.

 

 

 

 

 

Editorial Note:

 

PolChambers – Polskie Izby Handlowe za granicą / PolChambers to niezależne stowarzyszenie, które koordynuje ogólnoświatową sieć polskich izb gospodarczych i organizacji biznesowych. Izby członkowskie #PolChambers reprezentują polski handel za granicą i promują globalne relacje biznesowe poprzez swoje rozległe sieci członkowskie. Zapewniają wsparcie w swoich krajach pochodzenia polskim i krajowym firmom, które starają się prowadzić interesy na swoich rynkach. Platforma Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą do współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i networkingu gospodarczego na świecie.

 

Kontakt:

Źródło:

PolChambers

Website:

http://www.polchambers.org

Kontakt:

Hania Goutierre

Telefon:

+33607048862

Email:

hania@hsgavocat.eu

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor