PRC Wire

16/08/2017 - 18:26
Warszawa

Polska gospodarka łapie drugi oddech

Produkt krajowy brutto w II kw. br. wzrósł o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystko wskazuje na długo oczekiwane ożywienie w inwestycjach.

– Najnowsze dane o PKB w II kw. są pozytywnym zaskoczeniem. Wiele wskazuje na to, że zaczęła następować długo oczekiwana odbudowa popytu inwestycyjnego. Prawdopodobnie wkraczamy w szczytowy okres ożywienia w obecnym cyklu – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. – W najbliższym czasie polski rynek pracy powinien dalej się umacniać, a dochody gospodarstw domowych i ich konsumpcja nadal rosnąć – mówi Kozłowski.

W ujęciu rok do roku, wzrost PKB w Polsce spowolnił o 0,1 pkt proc. – nieco mniej niż oczekiwano. Korygując o efekt sezonowy, polska gospodarka rośnie szybciej o 0,2 pkt. proc. rocznie niż w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., osiągając tym samym najwyższą dynamikę od prawie 6 lat. Jednocześnie utrzymuje się solidne tempo wzrostu PKB kwartał do kwartału o 1,1 proc. Pomijając gwałtowne przyspieszenie pod koniec ubiegłego roku, tak dobry wynik zanotowano ostatnio w III kw. 2015 r.

Z uwagi na wstępny charakter opublikowanych szacunków, nie jest jeszcze znany jeszcze wkład poszczególnych czynników we wzrost PKB. Wszelkie znaki wskazują jednak na powrót ożywienia w inwestycjach, które kurczyły się w ubiegłym roku oraz pozostawały w stagnacji na w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Oddziałuje na to przede wszystkim wydatkowanie środków z funduszy europejskich, chociaż mimo utrzymującej się niepewności do pewnego stopnia zwiększa się skłonność przedsiębiorstw do inwestowania z uwagi na wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz silny popyt.

Biorąc pod uwagę utrzymanie zbliżonego tempa wzrostu PKB do tego, jaki zanotowano w I kw., osłabieniu musiał równocześnie ulec wkład innych czynników – możliwe, że dotyczyło to m.in. zmiany stanu zapasów.

 Pracodawcy RP

 

 

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://www.pracodawcyrp.pl

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor