PRC Wire

09/10/2018 - 21:07

Proces kształcenia akademickiego potrzebuje udziału biznesu i nowych technologii

 

Obecnie technologia pozwala efektywnie komunikować się ze sobą za pomocą urządzeń w taki sposób, że tworzą one jedno centrum zarządzania. Zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania m.in. w budownictwie rośnie. Od kilkudziesięciu lat stosuje się różne możliwości automatycznego zarządzania systemami w obiektach, szczególnie wielkopowierzchniowych. Skoro branża potrzebuje nowoczesnych rozwiązań uczelnie techniczne w proces kształcenia włączają pracodawców i producentów.

W każdym kolejnym roku akademickim na kierunkach technologicznych naukę rozpoczynają tysiące studentów. Jednak to nie wystarczy w stosunku do potrzeb i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, takiej jak nasz kraj. Zarówno korporacje, jak i małe firmy, poszukują specjalistów nawet w gronie świeżo upieczonych studentów. Łowią najzdolniejszych lub ponoszą koszty szkolenia nowozatrudnionych.

Brak wykwalifikowanych rąk do pracy powoduje, że wielu pracodawców decyduje się na współpracę z uczelniami wyższymi, co pozwala im na przygotowanie zawodowe przyszłych, kompetentnych pracowników.

„Uczelnia chętnie współpracuje z firmami w procesie kształcenia studentów, ale nie zawsze ta współpraca jest możliwa do realizacji”, mówi dr inż. Piotr Sauer z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej.  “Bardzo często trudno pogodzić potrzeby firm z tokiem kształcenia studentów szczególnie, gdy chodzi o profil ogólnoakademicki kształcenia. Z drugiej strony, kadra dydaktyczna bardzo często nie rozumie potrzeb firm”.

Współpraca szkół wyższych z firmami może przybierać różne formy. Aby sprostać oczekiwaniom obu stron, w uczelniach organizowane są np. Rady Pracodawców w skład, których wchodzą przedstawiciele firm.

“ Wiele firm organizuje praktyki dla studentów Politechniki Poznańskiej I stopnia na semestrze” wyjaśnia dr inż. Piotr Sauer. “Często studenci ci później pracują w tych firmach. Jednym z zadań Rady Pracodawców, w skład której mogą wchodzić różne firmy jest m.in. pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych”.

Współpraca firm może również być realizowana poprzez współpracę z uczelnianymi kołami naukowymi i jest organizowana przez opiekunów kół naukowych.

“Bardzo często jest to związane z projektami, które realizowane są przy współpracy uczelni z Firmami” jak mówi dr inż. Piotr Sauer.  “Dla zainteresowanych studentów organizowane są wykłady oraz kursy obsługi sprzętu”.

W przypadku realizacji wspólnych projektów wiele zależy od stopnia zaangażowania firmy. Współpraca uczelni z firmą może uwzględniać potencjał szkoły w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, może mieć swój udział w realizacji zadań uczelni. Ideałem jest, gdy cele te da się połączyć.

Współpraca firm z uczelniami może obejmować np. formy doradztwa przy opracowywaniu programu studiów, organizowanie praktyk zawodowych, opiekę nad kołami studenckimi, wyposażanie laboratoriów w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie lub udział w przygotowaniu pracy dyplomowych.

“Instytut Automatyki i Robotyki PP współpracuje w firmą TREND Control Systems Ltd. od 2007 w zakresie systemów automatyki budynków. Obecnie firma TREND należy do grupy Honeywell, opisuje dr inż. Piotr Sauer.  “Współpraca ta narodziła się w czasie spotkania z Maciejem Czajką, przedstawicielem firmy TREND Control Systems Ltd oraz rozmowy związanej z przygotowywaniem projektu unijnego z zakresu automatyki budynkowej”.

“Firma Honeywell użycza uczelniom urządzenia i licencje programowe, aby mogli dzięki nim realizować zajęcia laboratoryjne, projekty, czy inne prace prowadzone przez studentów”, potwierdza Maciej Czajka Business Development Manager w Honeywell Building Technologies. Każdy pracownik, który odbędzie kurs w Honeywell, otrzymuje materiały szkoleniowe, które może wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej.

Dr inż. Piotr Sauer – współpraca z firmą wiąże się nie tylko z jej obecnością, ale również z jej aktywnością dydaktyczną.

“Obecnie przedstawiciel firmy prowadzi wykłady jako osoba zaproszona. Na wykładach prezentowane są narzędzia do optymalizacji zużycia energii oraz sprzęt firmy Honeywell. Wykłady te prowadzone są na kierunku Automatyka i Robotyka (Wydział Informatyki) w ramach przedmiotu Systemy Automatyki Budynków (studia II stopnia). W ramach w/w przedmiotu prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące sterowniki IQ3 i IQ®4 firmy TREND”, mówi Sauer. Dodaje “w przypadku Instytutu Automatyki i Robotyki, Honeywell umożliwia udział kadry dydaktycznej w szkoleniach z zakresu automatyki budynkowej. Ułatwia to późniejsze prowadzenie zajęć ze studentami zarówno wykładu jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Szkolenia te prowadzone są w laboratorium Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej”.

W Polsce wiele firm podjęło współpracę z uczelniami wyższymi, z których duża część, to podmioty dostarczajace rozwiązania IT. Na ten ruch decydują się zarówno małe jak i dynamicznie rozwijające się firmy, reprezentujące światowe marki.

Dlaczego taka współpraca ma sens i opłaca się obu stronom? Dr inż. Piotr Sauer zna odpowiedź na to pytanie: “W ramach współpracy, firma TREND Control Systems Ltd wyposażyła laboratorium Instytutu Automatyki i Robotyki w 8 stanowisk. W skład stanowiska laboratoryjnego wchodzą następujące sterowniki IQ3xact, 3 sztuki IQ®eco oraz IQ®4E wraz z modułami IO. Firma udostępniła również oprogramowanie narzędziowe. Obecnie firma Honeywell ma wyposażyć laboratorium w nowy sprzęt i oprogramowanie.  W zamian oferujemy naszemu partnerowi możliwość przeprowadzania szkoleń w laboratorium dla swoich partnerów. Korzyścią dla uczelni jest laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt a dla studentów zdobycie wiedzy praktycznej i nowych umiejętności, które są obecnie bardzo ważne na rynku pracy”.  

“Studenci mający dostęp do najnowszych technologii, trafiają na rynek pracy lepiej przygotowani i stanowią większą wartość dla pracodawców”, mówi Maciej Czajka. Dodaje, “Honeywell promuje wyróżniających się studentów wśród swoich partnerów, dzięki czemu studenci i absolwenci zyskują możliwość zatrudnienia przez firmę, która może wykorzystać ich umiejętności”. 

Studenci mają szanse zatrudnienia w firmach partnerskich i wraz z nimi realizować swoje projekty. Szkoleni bezpośrednio przez firmę, czyli wszyscy, którzy angażują się w projekty i prace dyplomowe wykorzystujące Technologie Honeywell, uzyskują certyfikaty bezpośrednio od firmy.”

Firmy, szczególnie z branży IT, najczęściej ograniczają się do ścisłej współpracy z jedną uczelnią, Honeywell, jako globalna firma technologiczna z obszaru software-industrial jest aktywna i współpracuje obecnie z następującymi jednostkami: Wydziałem Informatyki i Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Wydziałem Automatyki, Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Firmy mogą mieć wpływ na kształtowanie programu studiów, biorą udział w wymianie poglądów dotyczących programów i jakości kształcenia oraz ocenie procesów adaptacyjnych absolwentów w nowych miejscach pracy. Opiniują programy studiów z punktu widzenia ich przydatności dla biznesu, mają szansę wyrazić swoje zdanie na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. Często, w przypadku wprowadzania zmian programów kształcenia przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału, wymagana jest opinia Rady Pracodawców lub opinie firm wchodzących w skład tej Rady.

Tak realizowana współpraca biznesu i nauki stanowi krok milowy w procesie przygotowania przyszłego absolwenta, świeżego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Dodatkowo wyposażenie laboratorium w wiodące rozwiązania na rynku, przyciąga kandydatów i uatrakcyjnia programy nauczania. Z każdym rokiem lista firm uczestniczących w procesie kształcenia rozrasta się, co jest korzystne zarówno dla branży, dla uczelni oraz przede wszystkim dla studentów.

 

 

Załączniki:

Kontakt:

Źródło:

Trend Control Systems

Website:

https://www.trendcontrols.com/pl-PL/Strony/default.aspx

Kontakt:

Joanna Maciejewska

Telefon:

+48 22 250 01 05

Email:

j.maciejewska@prconnect.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor