PRC Wire

19/07/2019 - 14:38
Warszawa

Przypomnienie – zespół polityki gospodarczej RDS – 22.07

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w poniedziałek (22.07) o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” (Warszawa, ul. Limanowskiego 23, sala A) rozpocznie się posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Porządek obrad przewiduje omówienie:

– wniosku OPZZ dot. omówienia aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji w spółce Arcelor Mittal Poland S.A.,

– rządowego projektu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych,

– projektu uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ze strony Pracodawców RP do Państwa dyspozycji po posiedzeniu będą na miejscu:

– Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski,

– Dyrektor Departamentu CML Pracodawców RP Arkadiusz Pączka,

– główny ekonomista Pracodawców RP Leszek Juchniewicz.

Mogą oni Państwu służyć bieżącym komentarzem w ww. tematach.

Editorial Note:

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

22 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor