PRC Wire

11/05/2017 - 8:30
Warszawa

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 – już 17 maja

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera lub magistra inżyniera wskaże pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich, który Perspektywy ogłoszą 17 maja br. w Warszawie. Ocenionych zostanie 21 dyscyplin studiów technicznych. Galę Rankingu poprzedzi Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego z udziałem władz akademickich i kadry firm wysokich technologii.

Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w tym kształcie w Polsce, adresowany jest w pierwszym rzędzie do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów. Celem Forum jest promowanie najlepszych wzorców w kształceniu kadr dla przemysłu wysokich technologii i budowanie więzi pomiędzy światem akademickim a przemysłem i biznesem.

– Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, które poprzedzi Galę Rankingu, będzie miejscem debaty władz uczelni z menadżerami firm przemysłu wysokich technologii. Wprowadzeniem do obrad będzie wykład Włodzimierza Nowaka, wiceprezesa T-Mobile Polska na temat wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego. Odbędzie się debata panelowa: „Przełomowe technologie – wyzwania dla kształcenia kadr inżynierskich” oraz sesja prezentująca nowe formy współpracy przemysłu wysokich technologii z uczelniami.

Program wydarzenia i rejestracja: http://www.perspektywy.org/forum2017/

W wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 80 rektorów i dziekanów z najlepszych polskich uczelni technicznych. Partnerem głównym Forum jest T-Mobile Polska.

Kontakt:

Źródło:

Portal edukacyjny Perspektywy

Website:

http://www.perspektywy.pl/portal/

Kontakt:

Anna Wdowińska

Telefon:

+48 609 999 514

Email:

a.wdowinska@perspektywy.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor