PRC Wire

04/12/2018 - 11:06

Raport (de)regulacyjny Pracodawców RP: Czy przedsiębiorcom jest lżej?

Czy prawo rzeczywiście staje się bardziej przyjazne dla przedsiębiorców? Eksperci Pracodawców RP przeanalizowali okres sierpień 2017 – sierpień 2018 r., dokonując aktualizacji Indeksu (de)regulacji. Raport to także jedna z pierwszych kompleksowych ocen pracy Rady Ministrów pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego.

Indeks (de)regulacji obrazuje zmianę obciążenia regulacyjnego w gospodarce na skutek wprowadzanych zmian legislacyjnych. Oceniana jest w nim każda uchwalona ustawa, która skutkuje istotnym zwiększeniem bądź ograniczeniem obciążeń regulacyjnych przedsiębiorców.

Wśród najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców zmian w prawie znalazła się m.in. ustawa wprowadzająca podatek galeryjny, ustawa zakazująca handlu w niedzielę, a także ustawa o związkach zawodowych.

Do najważniejszych ułatwień w funkcjonowaniu przedsiębiorców można z kolei zaliczyć m.in. ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, prawo przedsiębiorców i ustawę o małej działalności gospodarczej.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym materiale wideo.

 

Editorial Note:

Czy prawo rzeczywiście staje się bardziej przyjazne dla przedsiębiorców? Eksperci Pracodawców RP przeanalizowali okres sierpień 2017 – sierpień 2018 r., dokonując aktualizacji Indeksu (de)regulacji. Raport to także jedna z pierwszych kompleksowych ocen pracy Rady Ministrów pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor