PRC Wire

25/09/2019 - 9:07
Warszawa

W korowodzie poprawek – legislacja VIII kadencji Sejmu

W ciągu ostatnich czterech lat posłowie zgotowali podatnikom legislacyjny potop. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano ponad 70 razy, prawo energetyczne – 36 razy, telekomunikacyjne – 24 razy, czytamy w opublikowanym przez Pracodawców RP „Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP”.

Podsumowanie powstało w ramach projektu „Sieć Monitoringu Prawa Pracodawców RP”. Jego autorzy zbadali ustawy uchwalone od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r., mające największy wpływ na przedsiębiorców. Ogólna ocena jest zła – stanowione zbyt szybko prawo miało często niską jakość, powodującą konieczność ciągłych poprawek.

Niechlubny rekord liczby zmian należy do prawa podatkowego. To już tradycja – każda kolejna kadencja Sejmu nowelizuje coraz więcej przepisów dotyczących podatków. „Celem procesu legislacyjnego nie jest najszybsze uchwalenie ustawy, tylko uchwalenie ustawy, która wytrzyma próbę czasu” – przypominają eksperci Pracodawców RP.

W regulacjach z ostatnich czterech lat eksperci Pracodawców RP zauważyli też, że ustawodawca zajmował się uchwalaniem prawa nie mając jasnego celu tego działania. Świadczą o tym głębokie zmiany, np. projektów rządowych już na etapie sejmowym – czy w formie autopoprawek, czy poprawek przegłosowywanych na komisjach. Przykładami tego są koleje ustawy o podatku handlowym lub też wielomiesięczne dyskusje na temat podatku jednolitego oraz zamieszanie z wprowadzaniem dnia 12 listopada jako dnia wolnego.

Główną przyczyną powodującą niską jakość ustaw i potrzebę ich ciągłego poprawiania jest w opinii ekspertów Pracodawców RP złamanie zasad dialogu społecznego. To konsultacje ze stroną pracodawców oraz pracowników pozwalają skonfrontować projekty z wiedzą praktyków i wykryć słabe strony nowych regulacji. Konstytucyjny wymóg konsultacji projektów ustaw był tymczasem z roku na rok coraz częściej łamany. W pierwszym roku kadencji było tak w przypadku 39 proc. ustaw, a w ostatnim dotyczył aż 57 proc.

Nieustanne poprawki i uchwalanie prawnych bubli utrudniają przedsiębiorcom planowanie inwestycji i godzą w rozwój gospodarki. „Aby zmienić ten stan rzeczy, należy powrócić do rzetelnego dialogu i konsultacji z partnerami społecznymi oraz nastawić się na efektywność a nie efektowność procesu legislacyjnego” – podsumowują autorzy podsumowania.

Pracodawcy RP

Załączniki:

https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39b-edc70db85a5b/9f677dfd-b86d-4c1c-8acd-2e245bbd8c82/Raportpodsumowujcy20152019final.pdf

Editorial Note:

W ciągu ostatnich czterech lat posłowie zgotowali podatnikom legislacyjny potop. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano ponad 70 razy, prawo energetyczne – 36 razy, telekomunikacyjne – 24 razy, czytamy w opublikowanym przez Pracodawców RP „Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP”.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/w-korowodzie-poprawek-legislacja-viii-kadencji-sejmu

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

W ciągu ostatnich czterech lat posłowie zgotowali podatnikom legislacyjny potop. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano ponad 70 razy, prawo energetyczne – 36 razy, telekomunikacyjne – 24 razy, czytamy w opublikowanym przez Pracodawców RP „Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP”.

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor