PRC Wire

01/08/2017 - 12:55
Warszawa

Wznowiona fala wzrostu oceny klimatu koniunktury w polskiej gospodarce

 

Zapisz

Zapisz

Po krótkotrwałym okresie spowolnienia, wskaźniki oceny bieżącej i przyszłej koniunktury biznesowej ponownie rosną w dynamicznym tempie – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W lipcu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 114,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 109,0 pkt w czerwcu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 112,9 pkt w poprzednim miesiącu do 118,3 pkt w lipcu.

Początek drugiej połowy roku przyniósł w opinii uczestników badania wyraźne wzmocnienie pozytywnych trendów występujących w polskiej gospodarce. Wskaźnik oceny bieżącej sytuacji biznesowej osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2015 r., podczas gdy wskaźnik odnoszący się do prognoz przyszłego klimatu biznesowego w perspektywie półrocznej był najwyżej od września 2015 r. Oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy pozostają lepsze od diagnozy obecnego stanu rzeczy, co świadczy o potencjale do dalszej poprawy koniunktury. Firmom sprzyja silny popyt krajowy, umacniany przez korzystną sytuację na rynku pracy i potencjał wydatkowy gospodarstw domowych, a także dobra koniunktura w gospodarce światowej. Aż 45% ankietowanych przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie nowe inwestycje, a 33% zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia. Jest to sygnał świadczący o odbudowie nakładów na środki trwałe w sektorze prywatnym po wcześniejszym okresie spadków spowodowanym przez zwiększoną niepewność co do przyszłych warunków funkcjonowania firm. Lipcowy wzrost wskaźnika oceny sytuacji bieżącej był największy od maja br., podczas gdy wskaźnik oceny sytuacji przyszłej zanotował największy jednorazowy wzrost od marca. Po przejściowym spowolnieniu tych pozytywnych tendencji w poprzednim miesiącu, mamy zatem do czynienia ze wznowioną falą rosnącego optymizmu wśród przedsiębiorców.

Najwięcej pozytywnych wskazań w zakresie oceny sytuacji bieżącej pojawiło się wśród firm średniej wielkości. Małe przedsiębiorstwa przejawiały natomiast największy optymizm co do perspektyw na poprawę warunków prowadzenia swej działalności w ciągu kolejnych 6 miesięcy. W przekroju branżowym, zdecydowanie najlepsze nastroje panują w sektorze przemysłowym. Dobrze bieżącą sytuację oceniają także firmy transportowe, choć są one ambiwalentnie nastawione co do możliwej zmiany swojego położenia w ciągu najbliższego półrocza. Odwrotnie rzecz ma się w przypadku przedsiębiorstw handlowych, finansowych, a także świadczących usługi biznesowe. Są one mniej optymistyczne w ocenie sytuacji bieżącej, ale spodziewają się, iż kolejne miesiące przyniosą wyraźną poprawę koniunktury.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

 

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

http://www.pracodawcyrp.pl

Kontakt:

Mateusz Krupczyński

Telefon:

+48 506 741 629

Email:

m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor