PRC Wire

27/11/2018 - 16:06

Zaproszenie: Konferencja „Stan dialogu społecznego w Polsce”

BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego zapraszają na konferencję prasową pt. „Stan dialogu społecznego w Polsce”, która odbędzie się 28 listopada br. (środa), o godz. 12.00, w CPS Dialog, ul. Bolesława Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, które weszły w życie 1 września, choć do rewolucyjnych nie należą, zwiększyły kompetencje RDS, m.in. o prawo formułowania wniosków do resortu finansów o jednolitą interpretację prawa podatkowego. Udało się też poprawić warunki finansowe funkcjonowania WRDS-ów. Niestety, zabrakło determinacji po stronie partnerów i dobrej woli po stronie rządu, aby wprowadzić w ustawie zasady konsultacji projektów poselskich i senackich. Natomiast nowe rozwiązania zawarte w znowelizowanej ustawie o związkach zawodowych (nowa definicja związku zawodowego) nie będą sprzyjać jakości tworzonego prawa, a reprezentatywność organizacji tworzących RDS będzie bardzo osłabiona. Jednym z problemów, z którym od kilku miesięcy nie może uporać się RDS jest tryb i zasady przyjęcia w poczet członków RDS nowej organizacji pracodawców – ZPP. Mimo zaproponowanej przez pracodawców z RDS kompromisowej formuły, związki zawodowe nie pomagają w zawarciu kompromisu. Destabilizuje to prace RDS i osłabia dialog społeczny. Chcemy przekazać opinii publicznej informacje o woli kompromisu po stronie pracodawców i szerzej podzielić się refleksją nad stanem dialogu.

W konferencji prasowej udział wezmą:

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Wojciech Warski, wiceprezes BCC

Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego

 

Editorial Note:

BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego zapraszają na konferencję prasową pt. „Stan dialogu społecznego w Polsce”, która odbędzie się 28 listopada br. (środa), o godz. 12.00, w CPS Dialog, ul. Bolesława Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Kontakt:

Źródło:

Pracodawcy RP

Website:

https://pracodawcyrp.pl/

Kontakt:

Mateusz Szymczycha

Telefon:

(22) 518 87 28

Email:

m.szymczycha@pracodawcyrp.pl

Pozostałe aktualności z…

Do góry

Za materiał opublikowany w serwisie PRC Wire odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego autor